Basalcellscancer - hudcancer

Kallas också Basaliom

Senast ändrad 2016-01-18 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Basaliom kallas också basalcellscancer. Det är den vanligaste typen av hudcancer i Sverige och över 40 000 fall upptäcks varje år. Den växer enbart lokalt i huden och sprider sig inte till andra delar av kroppen.

Utseendet på basaliom varierar. Vanligast är en välavgränsad, rödaktig, glansig knuta i huden med eller utan sårbildning. Basaliom kan också yttra sig som en röd, lätt fjällande, eksemliknande fläck i huden eller ett sår som inte vill läka.

Förändringen utvecklas ofta i solskadad hud och orsakas huvudsakligen av den samlade mängden solljus man fått under livet. Basaliom uppstår ofta i ansiktet och på bålen men kan även uppkomma på andra solbelysta områden. Ljushyade personer löper större risk att drabbas än mörkhyade.

Behandlingsalternativ

Ytliga basaliom kan frysas med flytande kväve. Tjockare basaliom kan frysas eller brännas efter att största delen av förändringen har skrapats bort. Ibland krävs ett mindre kirurgiskt ingrepp med lokalbedövning. Vissa ytliga förändringar behandlas med en särskild ljusbehandling som kallas PDT (fotodynamisk terapi). För att minska risken för att nya liknande hudförändringar uppstår bör man skydda sig från solen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Basalcellscancer - hudcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Basalcellscancer - hudcancer ingår i tema Tema cancer  och  Tema hud  och  Tema plastikkirurgi