BCG-behandling

Senast ändrad 2016-02-02 av Ann-Helen Olofsson Sjuksköterska, specialfunktion

BCG är ett vaccin som framför allt ger skydd mot tuberkulos och som de flesta av oss är vaccinerade med. Det har visat sig att om detta vaccin sprutas in i urinblåsan kan det ge upphov till en försvarsreaktion i kroppen som kan ha effekt på tumörceller i blåsan. Denna behandling har speciellt bra effekt vid en ytlig typ av cancer i urinblåsan och vid återkommande tumörer.

Så går det till

En kateter (plastslang) förs försiktigt in i urinröret upp i urinblåsan. Via katetern förs läkemedlet i vätskeform till urinblåsan. Inom 2 timmar måste lösningen kissas ut. Behandling ges en gång i veckan under 6 veckor.

Komplikationer och risker

Sveda, trängningar och att man kissar ofta är vanligt, medan svåra komplikationer är ovanliga. Detta eftersom behandlingen ges av sjuksköterskor som är vana att ge detta läkemedel.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver BCG-behandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

BCG-behandling ingår i tema Tema urologi