Behandling för att återskapa hand- och armfunktion vid förlamning och spasticitet

Senast ändrad 2017-02-16 av Ingrid Johanna Wangdell Arbetsterapeut

Hand- och armfunktion vid förlamning och spasticitet

Patienter med halsryggmärgskada har nedsatt hand- och armfunktion, och bör bedömas av specialutbildad handkirurg på verksamhetsområde Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter. Vi kan också bedöma patienter med annan orsak till spasticitet eller förlamning. Här utreds om möjlighet finns för nerv- och/eller senförflyttningar (sentransferering) för att återskapa (rekonstruera) hand- och armfunktion. Se nervtransferering (nervförflyttning), grepprekonstruktion, sentransferering, spasticitetsreducerande kirurgi, rekonstruktion av armbågssträckare nedan.

 

Nervtransferering

För att återskapa muskelfunktion kan man i vissa fall koppla om nervgrenar. Detta är ofta möjligt hos patienter med halsryggmärgskada på nivå C5-6. Operationen bör göras inom 18 månader efter skadan, helst tidigare. Innan operationen utreds patienten ofta med så kallad neurofysiologisk undersökning för att se om vissa muskler kan elektriskt stimuleras till sammandragning. Operationen görs i narkos och kräver oftast ett litet mjukt bandage efteråt. Ibland kan gips över armbågen krävas i två till tre veckor. Sedan återstår väntan i upp till cirka ett år innan resultat nås – återskapad muskelfunktion. Framför allt används denna operation hos ryggmärgskadade för att återskapa funktion i tum- och fingersträckare.

Sentransferering

Innebär förflyttning av en sena tillhörande en fungerande muskel till en förlamad muskel för att återskapa funktion, till exempel kan finger- och tumfunktion skapas. Denna operation används vid nervskador, plexusskador och hos halsryggmärgskadade.

 

Grepprekonstruktion

Återskapande av grepp hos ryggmärgskadade och ibland vid andra svåra nervskador (till exempel plexusskador) görs genom att 1) flytta senor (sentransferering) eller 2) om ryggmärgsskadan är yngre än ett år: kombinera nervtransferering och sentransferering. Patienten undersöks och om vissa muskler fungerar kan senorna till dessa flyttas för att ge nya funktioner. Vissa funktioner har dubbla muskleroch då kan en muskel/sena ”lånas” till återskapande av en utslagen funktion. Till exempel har en C5-6 skadad ofta handledssträckning, som utförs med två stycken handledsträckare. En av dessa kan då användas till att skapa fingerböjare i stället. På liknande sätt kan tumböjare skapas av en armbågsböjare. Grepprekonstruktion består av flera delingrepp som görs vid samma tillfälle. Operationen utförs oftast i narkos och tar 4 - 5 timmar. Dagen efter operation påbörjas träning av de nya funktionerna, se rehabilitering efter grepprekonstruktion.

 

Spasticitetsreducerande kirurgi

Efter en skada eller sjukdom i ryggmärg eller hjärna uppstår ibland spasticitet som kan vara ett hinder för patienten i det dagliga livet. Om sjukgymnastik eller mediciner inte hjälper kan en spasticitetslindrande operation hjälpa. En sådan innebär att senor förlängs och hela muskeln inklusive senan blir längre, varvid spasticiteten försvagas. Om det finns viljestyrda muskelfibrer kan nu dessa tränas upp och bli starkare. Vissa muskler kan också lossas från sina fästen för att få ett nytt mer fördelaktigt fäste. Operationen kan göras i narkos eller bedövad arm. Efter operationen krävs träning och användande av ortoser. Se rehabilitering efter spasticitets-lindrande kirurgi.

 

Rekonstruktion av armbågssträckare

Många halsryggmärgsskadade saknar armbågssträckning (funktion i triceps). Detta försvårar manövrering av manuell rullstol, att nå ut med armen för att nå en lysknapp eller något på en hylla,förflyttningar till exempel. Armbågssträckare återskapas genom att flytta en tredjedel/hälften av en muskel vid axeln (deltoideus) och koppla ihop den med triceps. Operationen görs i narkos, och efteråt får patienten hålla armen sträckt i en skena och inte föra in armen framför kroppen på ett antal veckor. Det ger en del begränsningar i vardagen ffa vad gäller förflyttningar, manövrering av rullstol och att använda armen framförkroppen.  Se rehabilitering efter rekonstruktion av armbågssträckare.

Grepprekonstruktion

Återskapande av grepp görs genom att 1) flytta senor (sentransferering) eller 2) kombinera nervtransferering och sentransferering. Återskapande av grepp görs genom att 1) flytta senor (sentransferering) eller 2) kombinera nervtransferering och sentransferering.

Rekonstruktion av armbågssträckare

Armbågssträckare skapas genom att flytta en tredjedel-hälften av en muskel vid axeln (deltoideus) och koppla ihop den med triceps. Armbågssträckare skapas genom att flytta en tredjedel-hälften av en muskel vid axeln (deltoideus) och koppla ihop den med triceps.

Efter behandlingen

Rehabilitering efter grepprekonstruktion

Aktiv träning att röra de funktioner som är rekonstruerade påbörjas dagen efter operation. Träning ska därefter ske fyra gånger om dagen. Ett individuellt träningsprogram utformas så att patienten kan ta ansvar för sin egen träning i så stor utsträckning som möjligt. Mellan träningspassen ska en ortos användas. Ortosen syftar till att skydda operationen samt att motverka postoperativ svullnad. Ortosen anpassas vid behov för att underlätta att använda armen i vardagen. Efter tre dagar åker patienten hem och fortsätter att träna sina rekonstruerade funktioner hemma.

Tre veckor efter operationen kommer patienten tillbaka till C.A.R.E. för en veckas intensivrehabilitering. Fokus är då att koordinera de rekonstruerade funktionerna och att börja använda funktionerna i dagligt liv. Det är inte möjligt att göra förflyttningar med full belastning på handen förrän ca 8 veckor efter operationen.  För mer detaljerad information se ”Inför din grepprekonstruktion”.

Uppföljning av teamet sker 3, 6 och 12 månader efter operationen. Det är först efter ett år som man närmar sig att se slutresultatet eftersom styrka, koordination, kontroll och dagliga rutiner tar lång tid att uppnå.

 

Rehabilitering efter armbågssträckare-rekonstruktion

Träning att sträcka i armbågen startar dagen efter operationen, den sker isometriskt i ortosen som tillverkas efter operationen. Träningen utförs fyra gånger per dag enligt ett individuellt träningsprogram. Ortosen måste användas dygnet runt i 7 - 10 veckor. De första tre veckorna är det en statisk ortos. Därefter byts den ut till en dynamisk ortos som gradvis ökar böjning i armbågen. För att skydda operationen får armen inte korsas in över kroppen eller föras framåt/uppåt. Därför behövs ett specialarmstöd på rullstolen i 7 - 10 veckor. Patienten åker hem tre dagar efter operationen, och kommer tillbaka tre veckor senare, för fortsatt träning och uppföljning. För mer detaljerad information se ”Inför din armbågssträckare-rekonstruktion”.

Uppföljning av teamet sker 3, 6 och 12 månader efter operationen. Slutresultatet kan ses först efter ett år efter operation, eftersom styrka, koordination, kontroll och dagliga rutiner tar lång tid att uppnå.

 

Rehabilitering efter spasticitetslindrade kirurgi

Träningen startar dagen efter operationen. Träningen syftar till att stärka de funktioner som fått förbättrade möjligheter att fungera efter att spasticiteten blivit mindre stark. Träningen utförs fyra gånger per dag enligt ett individuellt utformat träningsprogram. Mellan träningspassen ska en ortos användas. Syftet är att skydda operationen, långvarig töjning samt motverka postoperativ svullnad. Patienten åker hem tre dagar efter operationen och fortsätter träningen i hemmet.

Efter tre veckor kommer patienten tillbaka till C.A.R.E. för en veckas intensivrehabilitering. Fokus för träningen är då att fortsätta stärka svag muskulatur, koordination, kontroll och att använda arm/hand i dagliga aktiviteter på ett mer funktionellt sätt. För mer detaljerad information se ”Inför din spasticitetsoperation”.

Uppföljning av teamet sker 6 och 12 månader efter operationen. Det är först efter ett år som man närmar sig att se slutresultatet eftersom styrka, koordination, kontroll och dagliga rutiner tar lång tid att uppnå.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Behandling för att återskapa hand- och armfunktion vid förlamning och spasticitet är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Behandling för att återskapa hand- och armfunktion vid förlamning och spasticitet ingår i tema Tema ortopedi