Behandling i dagvård vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog

Det är när man har en allvarlig ätstörning och då behandling i öppenvård bedömts vara otillräckligt som det kan bli aktuellt med dagvård. Ibland kan ätstörningen vara av en sådan allvarlighetsgrad att man behöver mer konkret och omfattande stöd för att bryta sitt ätstörningsbeteende. Då kan det vara nödvändigt med en begränsad tid i dagvård för att komma på rätt väg.

En vanlig målsättning när man kommer till behandling i dagvård är att på ett strukturerat sätt få hjälp att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Aktuella målsättningar kan vara:

Bryta destruktiva mönster i förhållande till mat och uppnå regelbunden struktur kring måltider.
Uppnå en stabil och hälsosam vikt.
Ökad sjukdomsinsikt och förmåga att ta ansvar för det egna tillfrisknandet.
Utforska aktiviteter och utveckla strategier som ger ökad möjlighet att bli fri från ätstörningen.

En viktig princip i dagvårdsbehandlingen är även att förbereda patienten för återgång till tidigare aktiviteter och intressen, och sysselsätning som jobb, praktik eller skola.

Man kommer inte till behandling i dagvård för att bli helt frisk, men för att starta en process mot tillfrisknande som sedan fortsätter i öppenvård. Ibland bedöms även dagvårdsbehandling som otillräckligt, och det kan då bli aktuellt med vidare behandling i slutenvård.

Anorexi-bulimi dagvårdsenhet behandlar patienter från 16-25 år. För närmare beskrivning, se enhetens hemsida ”Anorexi-bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet”.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Behandling i dagvård vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Behandling i dagvård vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri