Behandling i öppenvård vid ätstörning

Senast ändrad 2017-01-22 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Den vanligaste behandlingsinsatsen, och den de flesta patienter startar med vid kontakt med ätstörningsbehandling, är samtal i öppenvård. Man inleder med bedömning, kartläggning, och information i form av ett bedömningssamtal, där man också gemensamt tar ställning till vilken behandlingsinsats man skall fortsätta med.

Efter bedömningssamtalet inleds vid Anorexi-Bulimimottagningen för yngre patienter och deras föräldrar oftast en familjebaserad behandling, tillsammans med två behandlare. Unga vuxna patienter över 18 år påbörjar ofta individuella samtal i enlighet med KBT-manual (se rubriken KBT vid ätstörning), men behandlingsform anpassas efter patientens behov och förutsättningar, och kan även ta andra former. Att involvera närstående är alltid viktigt.

Mottagningen kan även när detta bedöms lämpa sig för patientens behov, erbjuda gruppbehandling. För närvarande finns vid Anorexi-Bulimimottagningen möjlighet till KBT-grupp för bulimi  (se egen rubrik).

Ibland visar sig samtal i öppenvård inte tillräckligt för att uppnå förbättring i ätstörningen. Då kan det bli aktuellt med hembaserat vård, dagvård eller slutenvård (se egna rubriker). 

Anorexi-Bulimimottagningen behandlar patienter upp till 25 år. För närmare beskrivning se mottagningens hemsida ”Anorexi-Bulimimottagningen”.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Behandling i öppenvård vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Behandling i öppenvård vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri