Behandling med skelettförankrad protes efter amputation

Senast ändrad 2017-10-16 av Charlotte Schürer von Waldheim Verksamhetsassistent

Många personer med amputation kan uppleva svårighet att använda en vanlig hylsprotes. Hylsan kan medföra problem med värme, svettning, skavsår, tryck, eksem eller nedsatt komfort. Att få en bra passform och fastsättning av hylsan kan vara extra svårt vid till exempel kort amputationsstump. Detta kan vara orsak till att protesen används mindre eller att man helt slutar använda protesen.

Behandling med skelettförankrad protes innebär att protesen sitter fast utan hylsa. Metoden bygger på principen för osseointegration som sedan 1965 använts för behandling av tandlöshet, och sedan 1990 för behandling vid amputation. Genom att operera in ett implantat i skelettet kan man genom denna metod få en direkt anslutning för protesen.

Den stora skillnaden mellan en traditionell hylsprotes och en skelettförankrad protes, är just avsaknaden av hylsa, vilket innebär att protesen alltid passar, sitter rätt, säkert och stabilt. Den ger också ökad rörlighet samt eliminerar problem som är direkt relaterade till hylsan, såsom problem med värme, skavsår och bristande komfort.

Före behandlingen

Behandling med skelettförankrad protes riktar sig till personer med amputation på grund av t.ex. olycksfall och tumörsjukdom, och särskilt till patienter som har svårighet att fungera väl med en konventionell protes som sitter fast med en hylsa. Behandlingen utförs i första hand vid lårbensamputation samt amputationer på överarms- samt underarms- och finger-nivå. Behandling vid underbensamputation har ännu endast utförts i enstaka fall.

Behandlingen lämpar sig inte för patienter med svår cirkulationssjukdom, som till exempel diabetes.

Så går det till

Behandlingen består av två operationer med cirka sex månaders mellanrum.

Vid den första operationen (S1) monteras en titanskruv (s.k. fixtur) in i skelettet. Sjukhusvistelsen är vanligen 5 - 7 dagar. Då operationsområdet har läkt är det i många fall möjligt att använda hylsprotesen igen.

Vid den andra operationen (S2) sätts en förlängningsdel (s.k. distans) in i fixturen. Distansen sticker då ut genom huden. Omläggning görs med 3 - 4 dagars mellanrum, och sjukhusvistelsen är vanligen 10 - 14 dagar. Vid denna operation görs kirurgi av muskler och mjukdelar vilket gör att styrketräning inte får utföras under kommande sex veckor.

Behandlingens totala längd, innefattande de båda operationerna samt rehabilitering och protesförsörjning, beräknas till 12 månader för patienter med normal skelettkvalitet. Under vissa betingelser såsom god skelettkvalitet, kan behandlingen av tum- och fingeramputation genomföras i en operation i stället för två.

Vid den första operationen monteras en titanskruv, fixtur, in i skelettet. Vid den andra operationen sätts en förlängningsdel, distans, in i fixturen. Vid den första operationen monteras en titanskruv, fixtur, in i skelettet. Vid den andra operationen sätts en förlängningsdel, distans, in i fixturen.

Efter behandlingen

För att uppnå god förankring (osseointegration) mellan implantat och skelett, måste belastning och aktivitet öka gradvis innan den skelettförankrade protesen får användas fritt. Besvärande smärta är ett tecken på att skelettet behöver mer tid för att bli starkare.

Då hudgenomgången är läkt påbörjas träning med en kort träningsprotes (ej fingeramputerade). Träningen ska utföras dagligen hemma under kommande veckor, och består av att viktbelasta protesen mot en vanlig våg. Genom att successivt öka belastningen stimuleras skelettet att nybildas och bli starkare. I de flesta fall pågår träning med kort protes under cirka sex veckor.

Tidigast 12 veckor efter operation S2 påbörjas träning med den första riktiga protesen. Utprovning och instruktioner för träningen sker vanligen vid Gåskolan eller Armprotescentrum. Under de första veckorna får protesen endast användas för lättare dagliga aktiviteter med armprotes eller med stöd av två kryckor för benprotes.

Genom att operera in ett implantat i skelettet kan man få en direkt anslutning för protesen. Genom att operera in ett implantat i skelettet kan man få en direkt anslutning för protesen.

 

Den stora skillnaden mellan en traditionell hylsprotes och en skelettförankrad protes är avsaknaden av hylsa, vilket innebär att protesen alltid passar, sitter rätt, säkert och stabilt. Den stora skillnaden mellan en traditionell hylsprotes och en skelettförankrad protes är avsaknaden av hylsa, vilket innebär att protesen alltid passar, sitter rätt, säkert och stabilt.

 

För att uppnå god förankring (osseointegration) mellan implantat och skelett, måste belastning och aktivitet öka gradvis innan den skelettförankrade protesen får användas fritt. För att uppnå god förankring (osseointegration) mellan implantat och skelett, måste belastning och aktivitet öka gradvis innan den skelettförankrade protesen får användas fritt.

 

Under de första veckorna får protesen endast användas för lättare dagliga aktiviteter med armprotes eller med stöd av två kryckor för benprotes. Under de första veckorna får protesen endast användas för lättare dagliga aktiviteter med armprotes eller med stöd av två kryckor för benprotes.

Komplikationer och risker

Liksom vid alla typer av kirurgisk behandling, finns det risk för komplikationer som kan förändra behandlingen eller försämra resultatet. Ytliga infektioner i eller runt hudgenomgången är vanliga. Dessa kan ofta behandlas med extra noggrann rengöring, men ibland krävs behandling med antibiotika. Allvarligare komplikationer som lossning av fixturen på grund av otillräcklig osseointegration och djup infektion kan förekomma. Brott på någon av förankringsdelarna (distans och distansskruv) är vanligt, vilket åtgärdas med ett enkelt byte på operationsavdelningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Behandling med skelettförankrad protes efter amputation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Behandling med skelettförankrad protes efter amputation ingår i tema Tema ortopedi