Behçets sjukdom

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Behçets sjukdom tillhör gruppen vaskulitsjukdomar, vid vilka symtomen orsakas av inflammation i blodkärlen. Sjukdomen karaktäriseras av återkommande smärtsamma sår i munnen och på könsorganen samt hos många också av inflammation i ögonen och tarmen. Många av vaskulitsjukdomarna är autoimmuna sjukdomar, vilket innebär att kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna.
Orsaken till sjukdomen är inte känd. Symtomen beror på inflammation i kärlväggarna orsakade av att immunförsvaret reagerar mot kroppens egna vävnader. Det syrerika blodflödet minskar eller stängs av helt, varvid vävnaden kan förstöras. Vad som utlöser reaktionen är inte känt men såväl ärftliga faktorer som bakterie- och virusinfektioner är möjliga orsaker.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Behçets sjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Behçets sjukdom ingår i tema Tema reumatologi