Benmärgsprov

Kallas också Benmärgsundersökning

Senast ändrad 2016-10-31 av Sofi Ericsson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

 

I benmärgen bildas alla sorters blodkroppar. Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet, framför allt i höftbenet och ryggradskotorna. Även i bröstbenet finns blodbildande benmärg (förr i tiden tog man benmärgsprov här).  

Det är vanligt att man får lämna ett prov från benmärgen om man misstänks ha en blodsjukdom, till exempel nedsatt produktion av blodkroppar i benmärgen, eller om blodcancerceller vid t.ex. lymfom misstänks finnas även i benmärgen.

Benmärg tas i lokalbedövning från bäckenbenet, bakre höftbenskammen, på vänster eller höger sida.

Så går det till

Undersökningen utförs av en läkare som assisteras av en undersköterska. Det tas alltid även blodprover i samband med benmärgsundersökningen. Man ligger på sidan på en undersökningsbrits, läkaren tvättar huden med spritlösning och lägger sedan lokalbedövning, först i skinnet och sedan ned mot benhinnan. Detta kan ge ett visst svidande kortvarigt obehag. Efter bedövning förs en nål in i benmärgen, varefter benmärg sugs ut (aspireras). Detta kan medföra en kortvarig smärta. Därefter tages en biopsi med en ny nål, vilket kan medföra viss smärta men som regel inte är obehagligt. Hela undersökningen tar c:a 20-30 minuter.

Inga särskilda förberedelser behövs, du behöver inte vara fastande. Vi uppmanar dig att ta en receptfri smärtstillande medicin, t.ex. Alvedon, Panodil eller Pamol 2 tabl à 500mg hemma 1-2 tim innan undersökningen. Du kan, om du vill, också få något lugnande i form av Stesolid eller Midazolam.  Efter sådan medicinering får man inte köra bil efteråt.

Efter undersökningen

Under de närmaste dagarna kan man ha ett blåmärke och vara lite öm på stickstället.

Efter undersökningen läggs det på ett förband som skall sitta kvar till kvällen, och sedan kan man bada eller duscha. Analyserna på benmärgscellerna tar 5-7 arbetsdagar, och sedan kan du få besked av din läkare om resultatet.

Komplikationer och risker

Det finns inga risker med undersökningen men patienter som har ökad blödningsbenägenhet skall vara observanta på ev lokal blödning efteråt. Det är inte ovanligt att man har viss lokal smärta efteråt; det blir ”alltid” ett blåmärke in mot benhinnan, som är smärtkänslig. Mot dessa obehag hjälper receptfria smärtstillande, t.ex. Alvedon, Panodil, Pamol.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Benmärgsprov är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Benmärgsprov ingår i tema Tema hematologi