Bensår

Bensår är vanligt och risken för att drabbas ökar med stigande ålder. Ungefär 2 % av befolkningen får någon gång bensår. Såren definieras som kroniska om de kvarstår efter sex veckor. Bensår beror på en bakomliggande åkomma som t ex kan vara cirkulationsnedsättning, infektion, svullnad eller vissa typer av hudåkommor. Den vanligaste orsaken är nedsatt flöde i de kärl i benen som leder blodet tillbaka till hjärtat. Många gånger är det flera faktorer samtidigt som bidrar till uppkomsten av bensår.

Behandlingsalternativ

Orsaken till bensåret är det som avgör val av behandling. Såret behöver i princip alltid läggas om med någon form av förband. Bensvullnad försvårar läkningen och därför är det ofta viktigt med kompressionsbehandling, vilket vanligtvis sker med hjälp av stödstrumpor eller lindning av benen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bensår är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bensår ingår i tema Tema hud