Bentäthetsmätning

Kallas också DXA-mätning, DEXA-mätning, Dual Energy X-ray Absorbtion

Senast ändrad 2017-02-06 av Sofi Ericsson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Bentäthetsmätning görs för att upptäcka om en person har benskörhet. Ju lägre bentäthet man har, desto högre är risken för benbrott. Bentäthetsmätning görs vanligtvis på röntgen och på särskilda osteoporosmottagningar beroende på undersökningsmetod.

Före undersökningen

 Undersökningen kräver inga speciella förberedelser och du kan undersökas påklädd. Före röntgenundersökningen får du ta av dig smycken och kläder med metallknappar, dragkedjor i närheten av stället på kroppen som skall mätas, eftersom de kan påverka mätningen.

Så går det till

Bentätheten mäts med hjälp av röntgen och tar ungefär 20 minuter. En svag röntgenstråle skickas genom det ben som ska undersökas, vanligtvis ländrygg och höft. Stråldosen är betydligt lägre än vid vanliga röntgenundersökningar och även svagare än tandläkarröntgen. Undersökningen känns inte och den brukar inte upplevas som obehaglig. Bentätheten kan också göras med ultraljud eller på andra sätt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bentäthetsmätning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bentäthetsmätning ingår i tema Tema reumatologi