Bentäthetsmätning

Kallas också DXA-mätning, DEXA-mätning, Dual Energy X-ray Absorbtion

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bentäthetsmätning görs för att upptäcka om en person har benskörhet. Ju lägre bentäthet man har, desto högre är risken för benbrott. Bentäthetsmätning görs vanligtvis på röntgen och på särskilda osteoporosmottagningar beroende på undersökningsmetod.

Före undersökningen

 Undersökningen kräver inga speciella förberedelser och du kan undersökas påklädd. 

Så går det till

Bentäthetsmätningen tar ungefär 20 minuter. Stråldosen är betydligt lägre än vid vanliga röntgenundersökningar och även svagare än tandläkarröntgen. Bentäthetsmätning kan också göras med ultraljud eller på andra sätt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bentäthetsmätning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bentäthetsmätning ingår i tema Tema reumatologi