Bentransplantation överkäke

Senast ändrad 2017-05-04 av Atefeh Hariri Administratör, annan

Bentransplantation utförs om en spalt bildats för att det saknas ben i överkäken och den permanenta framtanden eller hörntanden inte kan växa ner till sin plats.  Tidpunkten för operationen bestäms med hjälp av röntgen och vanligast är att ingreppet görs mellan 7 och 9 års ålder.  Efter transplantationen har tänderna möjlighet att växa in i tandbågen, oftast med hjälp av tandreglering.

Före behandlingen

Kallelse till operation sker automatiskt från Plastikkirugen då alla barn med LKG följer ett vårdprogram. Undantag är de barn som flyttat från ett annat upptagningsområde än Västra Götaland. Det är då viktigt att behandlande sjukhus därifrån man flyttar, kontaktar oss så att det inte blir avbrott i behandlingen.

Dagen innan operation görs ett besök på Odontologen för röntgen och avtryck för operationsplåt. Denna operationsplåt lämnas ut vid ett besök samma eftermiddag och plåten ska ej sitta i under natten utan medfölja till operation dagen efter.  Alla patienter får inte operationsplåt utan detta bestäms i samråd med tandläkaren.

Det är viktigt att borsta tänderna mycket noggrant kvällen före operation.

Så går det till

Operationen utförs i narkos och tar ca 1,5 tim. Bentransplantatet tas från underbenet och sätts på plats i käspalten. Kvar blir bara ett litet ärr strax under knäskålen. Operationsplåten från Odontologen sättes i efter avslutad operation och ska sitta i hela dagen.

Efter behandlingen

Dagen efter operation får barnet börja med flytande kost och efter varje måltid ska den eventuella operationsplåten tas av för mekanisk rengöring och munnen sköljas. Därefter sätts plåten omedelbart tillbaks i munnen för att bibehålla en god tandbågsform samt förhindra svullnad och skydda slemhinnorna. Ni kommer att få noggranna instruktioner om tandborstning efter operationen,  från tandläkaren.

 

Komplikationer och risker

Noggrann rengöring i munnen är ytterst viktigt för att undvika infektion, följ alltid tandläkarens råd.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bentransplantation överkäke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bentransplantation överkäke ingår i tema Tema plastikkirurgi