Bentransplantation överkäke

Senast ändrad 2016-09-20 av Susanna Andersson Administratör, vård

Bentransplantation utförs om en spalt bildats för att det saknas ben i överkäken och den permanenta framtanden eller hörntanden inte kan växa ner till sin plats.  Tidpunkten för operationen bestäms med hjälp av röntgen och vanligast är att ingreppet görs mellan 7 och 9 års ålder.  Efter transplantationen har tänderna möjlighet att växa in i tandbågen, oftast med hjälp av tandreglering.

Före behandlingen

Kallelse till operation sker automatiskt från Plastikkirugen då alla barn med LKG följer ett vårdprogram. Undantag är de barn som flyttat från ett annat upptagningsområde än Västra Götaland. Det är då viktigt att behandlande sjukhus därifrån man flyttar, kontaktar oss så att det inte blir avbrott i behandlingen.

Dagen innan operation görs ett besök på Odontologen för röntgen och avtryck för operationsplåt. Denna operationsplåt lämnas ut vid ett besök samma eftermiddag och plåten ska ej sitta i under natten utan medfölja till operation dagen efter. Det är viktigt att borsta tänderna mycket noggrant kvällen före operation.

Så går det till

Operationen utförs i narkos och tar ca 1,5 tim. Bentransplantatet tas från underbenet och sätts på plats i käspalten. Kvar blir bara ett litet ärr strax under knäskålen. Operationsplåten från Odontologen sättes i efter avslutad operation och ska sitta i hela dagen.

Efter behandlingen

Dagen efter operation får barnet börja med flytande kost och efter varje måltid ska operationsplåten tas av för mekanisk rengöring och munnen sköljas. Därefter sätts plåten omedelbart tillbaks i munnen för att bibehålla en god tandbåsform samt förhindra svullnad och skydda slemhinnorna. Två dagar efter operationen,och även fortsättningsvis, ska operationsplåten tas av efter varje måltid för rengöring med tandborste och tandkräm.

I munnen borstas tänderna i överkäken försiktigt, först med vanlig tandborste utan att borsten kommer i kontakt med tandköttet. Därefter användes en liten interspace borste (finns att köpa på Apoteket) och då i synnerhet längs med tandköttet i överkäken (speciellt i spaltområdet).

Underkäken borstas som vanligt. Det är mycket betydelsefullt att det blir noggrannt borstat!

Komplikationer och risker

Noggrann rengöring i munnen är ytterst viktigt för att undvika infektion. Operationsplåten ska tas av och på försiktigt utan att spaltnära tänder utsättes för "bändande" krafter, då detta stör inläkningen av benstransplantatet.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bentransplantation överkäke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bentransplantation överkäke ingår i tema Tema plastikkirurgi