Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Senast ändrad 2016-10-12 av Anonym

Termen BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Den omfattar en rad olika symptom som har en sak gemensamt: de är ofta särskilt svåra att möta för anhöriga och vårdpersonal. Det kan handla om psykiatriska symptom som hallucinationer och vanföreställningar eller rent beteendemässiga som skrik, rop eller störd dygnsrytm.

För BPSD finns ingen generell behandlingsmetod. Som vid all annan behandling måste symptomen identifieras, tolkas och ses i sitt sammhang innan olika åtgärder sätts in. Behandlingen kan omfatta bemötande och omvårdnads strategier och i vissa fall läkemedel.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.