Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Senast ändrad 2017-02-17 av Ulla-Britt Mattsson Överläkare

Termen BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Den omfattar en rad olika symtom tex. apati, nedstämdhet, felaktig tolkning av verkligheten, hallucinationer, motorisk oro, rop, aggressivitet och störd dygnsrytm.

BPSD ger ett stort lidande för den sjuke och närstående.  Som vid all annan behandling måste symtomen identifieras, tolkas och ses i sitt sammhang innan åtgärder sätts in. Behandlingen bör omfatta bemötande- och omvårdnadsstrategier och i vissa fall läkemedel.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.