Bitestikel­inflammation

Senast ändrad 2016-04-21 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bitestiklarna sitter bakom testiklarna i pungen. I bitestiklarna mognar och lagras spermierna efter att de bildats i testiklarna. Inflammation i bitestiklarna är inte ovanligt och orsakas nästan alltid av att bakterier spridit sig dit från urinvägarna. Hos äldre män börjar sjukdomen ofta med en urinvägsinfektion, hos yngre män nästan alltid med en könssjukdom, oftast klamydia. Man kan också få bitestikelinflammation av vanliga bakterier och TBC i enstaka fall.

Behandlingsalternativ

Bitestikelinflammation kan ge hög feber och vara mycket smärtsamt. Den behandlas med antibiotika och ger sällan några komplikationer. Men om man inte får behandling i tid kan inflammationen skada bitestikeln.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bitestikelinflammation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bitestikelinflammation ingår i tema Tema urologi