Blåsfunktions­undersökning

Kallas också cystometri

Senast ändrad 2016-05-12 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Undersökningen görs för att få information om urinblåsans funktion. Man kan bland annat bedöma om blåsan är överaktiv eller om det finns något avflödeshinder (t.ex. förstorad prostata) för urinen.

Före undersökningen

Läkemedel som påverkar blåsfunktionen bör undvikas. Tre dagar innan undersökningen gör du uppehåll med: Detrusitol®, Ditropan®, Vesicare®, Emselex®, Toviaz®, Betmiga® och Kentera plåster®.

Har du en ryggmärgsskada tar du eventuella mediciner som vanligt.

Så går det till

Två tunna plastkatetrar förs in i urinblåsan. Genom den ena katetern fylls blåsan med koksaltslösning samtidigt som trycket i blåsan mäts med den andra. Via en tunn kateter i ändtarmen mäts buktrycket. Under undersökningen registreras olika grader av trängningar till vattenkastning. När blåsan känns full avbryts vätskepåfyllningen och du får kissa i en flödesmätare. I vissa fall behöver undersökningen kompletteras med en tryckmätning i urinröret eller mätning av slutmuskelns funktion. Undersökningen tar normalt mellan 30-60 minuter.

Efter undersökningen

Sveda i urinröret när du kissar och lite blodtillblandad urin under något dygn är vanligt. För att minska svedan och ”skölja” urinvägarna är det bra att dricka lite extra.

Komplikationer och risker

I sällsynta fall kan man få en urinvägsinfektion. Svår sveda, täta trängningar och feber är tecken på infektion. Kontakta i första hand oss, eller din vårdcentral eller akutmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Blåsfunktionsundersökning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Blåsfunktionsundersökning ingår i tema Tema urologi