Blindtarms­inflammation

Kallas också appendicit

Den första delen av tjocktarmen ligger ner till höger i bukhålan och har ett långsmalt bihang som i dagligt tal kallas blindtarmen.

Blindtarmsinflammation innebär att bihanget till tjocktarmen blir inflammerat och svullet. Det beror sannolikt på flera olika orsaker. Ibland kan en avföringsklump fastna i blindtarmsmynningen varvid bakterierna blir instängda och växer till. Fortsätter inflammationen kan det till och med gå hål på blindtarmen.

Blindtarmsinflammation förekommer i alla åldrar men är klart vanligast från ca 10 år och upp i ung vuxenålder.

Så ställs diagnosen

Smärtan börjar ofta diffust i övre delen av buken och drar sig sedan ned åt höger. Illamående, nedsatt aptit och feber som kommer inom något dygn är andra vanliga symtom. Kräkningar och diarré förekommer också.

När läkaren bedömer om en blindtarmsinflammation kan vara orsaken till dina magsmärtor vägs flera faktorer in. Bland annat insjuknandeförloppet, hur smärtorna ter sig, hur buken känns vid undersökning, vilken temperatur Du har och hur blodproverna ser ut. Vanligen behöver man upprepa bedömningen med några timmars mellanrum.
Vid oklara buksmärtor som skulle kunna vara blindtarmsinflammation är det därför vanligt att du läggs in på sjukhuset för observation och ny bedömning inklusive nya prover .

Kvinnor kan behöva bedömas av en gynekolog först för att utesluta att orsaken till smärtorna är gynekologisk.

Ibland görs en röntgenundersökning med så kallad skiktröntgen som kan bidra vid bedömningen.

Behandlingsalternativ

Det finns blindtarmsinflammation av olika grader som kräver olika behandling.

Lindrig blindtarmsinflammation tror vi idag kan läka ut av sig själv utan någon behandling.

Måttlig inflammation kan behandlas med operation eller antibiotika.

Eftersom blindtarmen finns kvar efter antibiotikabehandling så finns också risk att drabbas av blindtarmsinflammation igen. Väljs denna behandling så ges tre doser antibiotika direkt in i blodet med 8 h mellanrum. Under tiden bedöms effekten. Vid förbättring får du gå hem med fortsatt antibiotikabehandling i tablettform under 10 dagar. Det finns risker med bägge behandlingsformerna. Nästan hälften av antibiotikabehandlade patienter opererades antingen pga utebliven antibiotika-effekt eller återfall inom knappt 2 år

Vid svår inflammation, om antibiotika inte hjälper, om du är gravid eller om du kommer med blindtarmsinflammation för andra gången så rekommenderas operation för att avlägsna blindtarmen. Detsamma gäller om läkaren misstänker att blindtarmen spruckit.

Vilken behandling som blir aktuell diskuteras alltid mellan läkaren och patienten. Patienten får vara med och ha synpunkter och läkaren gör också alltid en medicinsk bedömning om det är rimligt och säkert att avvakta med operation eller inte.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Blindtarmsinflammation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Blindtarmsinflammation ingår i tema Tema akutsjukvård