Blindtarms­operation

Kallas också Appendektomi

Senast ändrad 2016-04-15 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid blindtarmsoperation avlägsnas blindtarmen. Detta kan göras med titthålsteknik eller med öppen teknik, dvs ett litet snitt på runt 7cm i nedre, högra delen av buken. När den inflammerade blindtarmen tas bort finns ingen risk för återfall. Du behöver vanligen inte någon mer behandling och den tidigare smärtan försvinner helt. Sårsmärta, som gör mest ont vid rörelser och de första dagarna, upplever dock de flesta.
Vilken typ av operation som blir aktuell beror på den aktuella situationen. Titthålskirurgi är en fördel hos kvinnor, som kan ha sjukdomar i äggstockar och äggledare som liknar blindtarmsinflammation, hos överviktiga och hos personer med tungt fysiskt arbete. Misstänker läkaren att blindtarmen ligger bakom första delen av tjocktarmen eller om det föreligger speciella omständigheter är öppen operation ofta en fördel.
Viktigast är att kirurgen är väl förtrogen med just den teknik som ska användas.

Operation

Före behandlingen

Blindtarmsoperation är en akut operation. Det innebär att vi inte alltid kan invänta att patienten är fastande. Från det att du kommer in på sjukhus får du inte äta eller dricka med tanke på att du kan behöva opereras.
Du får duscha och tvätta dig med en bakteriedödande tvål inför operationen. Du får en dos antibiotika som förebyggande behandling mot sårinfektion inför operationen.
Äter du p-piller eller har en benägenhet för blodproppar får du en blodproppsförebyggande spruta.

Så går det till

Du blir sövd för operationen som tar mellan 45-90 minuter.
Vid titthålskirurgi görs ett litet snitt i anslutning till naveln där en rörformad kamera förs in. Buken fylls med gas för att skapa utrymme att operera i. Kirurgen avlägsnar blindtarmen med hjälp av långa instrument som förs in i buken via ytterligare ett par små snitt. Arbetet följs på en bildskärm.
Vid öppen operation görs ett snitt till höger i nedre delen av buken. Magmusklerna säras på och kirurgen når sedan blindtarmen som kan avlägsnas. Såren sys ihop.

Efter behandlingen

När du har kunnat kissa och börjat äta får du åka hem.

Efter operationen kan du känna av smärta i axeln om du är opererad med titthålsteknik. Detta beror på gasen som används och som retar andningsmuskeln. Smärtan härifrån upplevs komma från axeln. Smärta från såren brukar vara värst de första dagarna och klinga av efter cirka 1 vecka. Använd Paracetamol-tabletter vid behov.

Det är viktigt att röra på sig för att förhindra blodproppar och för att tarmen skall börja arbeta igen. Förbandet går att duscha med och bör sitta kvar i en vecka. Om det kommit mycket blod på förbandet skall du byta det.

Såret syns vanligen med tråd inunder huden som inte behöver tas bort. I annat fall får du med dig en remiss till distriktssköterska för suturborttagning efter 10-12 dagar.

Komplikationer och risker

Om det  blöder igenom förbandet bör Du gå till distriktssköterskan så att förbandet byts.  Vid tecken på infektion i såret såsom rodnad, svullnad eller värmeökning, feber, ökande buksmärta eller besvärliga diarréer skall du i första hand söka hjälp på din vårdcentral eller ringa kirurgmottagningen. Vid akuta besvär på tider då vårdcentral och kirurgmottagning har stängt skall du vända dig till Akutmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Blindtarmsoperation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.