Blod i sädesvätskan

Kallas också hematospermi

Senast ändrad 2015-12-17 av Maria Frånlund Verksamhetschef, Vo urologi

Blod i sädesvätskan (hematospermi) är vanligtvis ett ofarligt symtom och kan orsakas av en inflammation i prostata, urinrör eller sädesblåsor och oftast krävs det ingen behandling. En orsak kan också vara förändringar i samlagsfrekvens, till exempel ett långt uppehåll eller vid hög frekvens.
Den vanligaste orsaken är att det är något ytligt blodkärl i urinröret som brister i samband med samlag.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Blod i sädesvätskan är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Blod i sädesvätskan ingår i tema Tema urologi