Blod i urinen

Kallas också hematuri

Senast ändrad 2015-12-17 av Maria Frånlund Verksamhetschef, Vo urologi

De vanligaste orsakerna till att man har blod i urinen är urinvägsinfektion eller njursten. Andra orsaker kan till exempel vara att man har en njursjukdom eller att man behandlas med blodförtunnande läkemedel. Det kan också bero på att man har en tumör i urinvägarna. 
Man kan också få blod i urinen om man har ansträngt sig kraftigt fysiskt eller har fått ett slag mot njuren. Om man märker att urinen är blodig ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Blod i urinen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Blod i urinen ingår i tema Tema njurmedicin  och  Tema urologi