Blödning i mag- och tarmkanalen

Senast ändrad 2015-05-18 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Blödningar från tarmen kan yttra sig som blod på pappret då du torkar dig efter ett toalettbesök, kraftig blödning från ändtarmen i samband med toalettbesök, som mer eller mindre kontinuerlig blödning eller som blodig kräkning.

Det kan vara helt ofarligt men det kan också vara tecken på en allvarlig sjukdom. Därför är det viktigt att söka vård om du upptäcker blod i avföring eller uppkastning.

En del läkemedel gör att du blöder lättare från slemhinnorna, tex Treo, Magnecyl, Ipren samt Trombyl och Waran. Vissa personer har också en ökad blödningsbenägenhet spontant.

En blödning kan bero på magsår, inflammation i matstrupen, inflammatorisk tarmsjukdom, inflammation i tarmfickor, tumör, kärlmissbildning, polyp, hemorrojder eller spricka i analkanalen. Alla från barn till gamla kan drabbas.

Behandlingsalternativ

Vid blödning från magtarmkanalen vill vi utreda orsaken. Ofta läggs du in på sjukhus tills blödningen avstannat och utredningen påbörjats. Om du kräkts blod är en undersökning av magsäcken och matstrupen första åtgärd, en så kallad gastroskopi.

Ett magsår som blöder kraftigt är det akut mest allvarliga och måste tas omhand skyndsamt. I samband med gastroskopi kan man också behandla såret så att det slutar blöda. Ibland krävs operation. Förutom behandlingen som utförs vid gastroskopin så ges magsårsmedicin under fyra veckors tid och ibland även antibiotika mot magsårsbakterien. Ett magsår som blött behöver undersökas på nytt för att se att det läkt ut ordentligt med en ny gastroskopi. Ibland tas ett prov från såret som skickas för mikroskopisk analys.

Om blödningen från ändtarmen är kraftig är första undersökningen ofta också gastroskopi eftersom en kraftig blödning från ett magsår tömma sig genom hela tarmen och yttra sig som blod i avföringen.
Nästa steg i utredningen är en undersökning av ändtarmen, en rektoskopi, vilket ofta görs på avdelningen eller på akutmottagningen.

Ibland ser man hemorrojder som kan vara orsaken till blödningen. Dessa behandlas i första hand med salva eller stolpiller, för att minska inflammationen och smärtan. Det är mycket viktigt att motverka förstoppning. Vi ger bulkmedel (ett pulver eller en sirap som gör avföringen mjukare och lättare att få ut) för att undvika ny förstoppning eftersom det leder till försämring av hemorrojdbesvären. I många fall räcker detta för att hemorrojderna ska gå tillbaka av sig själv. Ibland behövs en operation för att ta bort hemorrojder.

Det vanligaste är att blödningen avstannar av sig själv. Då får man gå hem och vänta på en undersökning av tjocktarmen, en koloskopi.

Det händer att vi inte hittar någon orsak till blödningen. Det viktigaste är då att ha uteslutit farliga orsaker.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Blödning i mag- och tarmkanalen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.