Blodtransfusion

Senast ändrad 2016-10-21 av Bodil Häggström Planeringsledare, Infomaster

Patienten får blod från en frisk givare med en blodgrupp som stämmer. Blodgivning och förbehandling av blodet sker på Blodcentralen, och givarens helblod delas upp i röda blodkroppar (blodkroppskoncentrat), plasma och trombocyter. Alla blodgivare testas för sjukdom, och allt blod som ges genomgår omfattande undersökningar för att minimera risken för överföring av smitta. Vid transfusionen används också speciella filter för att ytterligare öka säkerheten. Blodtransfusion innebär en ökning av patientens totala blodvolym varför man som regel inte ger mer än 2 enheter per dag. Vid blödning kan förstås mer blod ges utan att patienten blir överlastad. Varje given enhet blod bokförs så att man snabbt kan se hur många enheter som totalt har givits. Varje enhet blod innehåller 200mg järn, och efter 10-20 enheter uppstår en risk för skadlig järninlagring i kroppen (se avsnittet järnöverskott)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Blodtransfusion är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Blodtransfusion ingår i tema Tema hematologi