Borrelia

Borrelia är en infektion orsakad av bakterier som överförs via fästingbett. Det finns flera olika typer av borreliainfektioner.

Här beskrivs
Neuroborrelios- borreliainfektion i nervsystemet 

Fästingen är som mest intensiv på vår och sensommar, men håller i sig till början av hösten. Fästingen trivs i fuktig, skuggig terräng med halvhögt gräs och brukar sitta på toppen av ett grässtrå. Det är därför barn ofta blir bitna högre upp på kroppen än vuxna, till exempel i nacken, hårfästet eller bakom öronen.

De bästa sätten för att skydda barnet och sig själv mot fästingbett är:

  • Att undvika typisk fästingterräng (se ovan)
  • Att klä sig skyddande vid sådan vistelse, det vill säga långärmat och med byxorna nedstoppade i stövlarna.
  • Att inspektera huden regelbundet om man vistas ute i naturen. Fästingen går ofta omkring länge innan den biter sig fast. Om fästingen hunnit bita sig fast ska man så snart som möjligt ta bort den. Det gör man genom att fatta tag runt fästingen med en pincett, så nära huden som möjligt, och dra rakt ut. Tvätta huden där fästingen suttit och inspektera området regelbundet ett par veckor framöver.

Vilka symtom kan man ha?
Symtom vid neuroborrelios uppträder ofta flera veckor eller månader efter fästingbettet.
Vanliga symtom är:

  • Huvudvärk, nackvärk och/eller ryggvärk
  • Trötthet
  • Lätt feber
  • Illamående och ibland kräkningar
  • Ansiktsförlamning, ofta halvsidig
  • Personlighetsförändring till exempel aggressivitet

Erytema Migrans, ett runt rodnat utslag kring stället där fästingen suttit, förekommer i cirka hälften av fallen. Detta utvecklas i nära anslutning till bettet inom en vecka och engagerar inte nervsystemet.

Så ställs diagnosen

För att kunna avgöra om besvären orsakas av en borreliainfektion måste vi ta prover. Ett blodprov tas till exempel i armvecket. Då sätter vi samtidigt en venflon (infartsväg) som behövs vid eventuell behandling. Prov på ryggmärgsvätskan tas via ett stick i ryggen. Innan proverna tas bedövas både armen och ryggen med bedövningssalva. Ibland behöver man också få lugnande medicin.  

Behandlingsalternativ

Borreliainfektion behandlas med antibiotika. Barn under 8 år får intravenöst (direkt i blodbanan via venflonen) en gång per dygn i 10 dagar. Barn som fyllt 8 år får antibiotika i tablettform 10-14 dagar. En förbättring sker i regel redan efter 2-3 dagar men kan ibland ta längre tid. Barnen brukar bli helt återställda.

Hur följs det upp?

Återbesök sker cirka 2-4 veckor efter avslutad behandling. Genomgången borreliainfektion medför inte utveckling av immunitet. Ny infektion kan därför inträffa förutsatt att man smittas på nytt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Borrelia är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Borrelia ingår i tema Tema akutsjukvård och Tema barnsjukvård och Tema infektion