Borrelia

Senast ändrad 2017-09-09 av Sofia Fia Månsson Enhetschef

Borrelia är en infektion orsakad av bakterier som överförs via fästingbett.

Fästingen är som mest intensiv på vår och sensommar, men håller i sig till början av hösten. Fästingen trivs i fuktig, skuggig terräng med halvhögt gräs och brukar sitta på toppen av ett grässtrå. Det är därför barn ofta blir bitna högre upp på kroppen än vuxna, till exempel i nacken, hårfästet eller bakom öronen.

De bästa sätten för att skydda barnet och sig själv mot fästingbett är:

  • Att undvika typisk fästingterräng (se ovan)
  • Att klä sig skyddande vid sådan vistelse, det vill säga långärmat och med byxorna nedstoppade i stövlarna.
  • Att inspektera huden regelbundet om man vistas ute i naturen. Fästingen går ofta omkring länge innan den biter sig fast. Om fästingen hunnit bita sig fast ska man så snart som möjligt ta bort den. Det gör man genom att fatta tag runt fästingen med en pincett, så nära huden som möjligt, och dra rakt ut. Tvätta huden där fästingen suttit och inspektera området regelbundet ett par veckor framöver.

Vilka symtom kan man ha?
Symtom vid neuroborrelios uppträder ofta flera veckor eller månader efter fästingbettet.
Borreliainfektioner uppträder huvudsakligen mellan maj och december.
Vanliga symtom är:

  • Huvudvärk, nackvärk och/eller ryggvärk
  • Trötthet
  • Lätt feber
  • Illamående och ibland kräkningar
  • Ansiktsförlamning, ofta halvsidig
  • Personlighetsförändring till exempel aggressivitet

Det finns flera olika typer av borreliainfektioner.
Vanligast är en lokal infektion i huden efter ett fästingbett. Det så kallade ”erytemamigrans” är ett runt rodnat utslag kring stället där fästingen suttit, förekommer i cirka hälften av fallen. Detta utvecklas i nära anslutning till bettet inom en vecka och engagerar inte nervsystemet. Även en ledinflammation (artrit) med svullnad och värk i stora leder, vanligtvis knäleder, förekommer, men är sällsynt.
Neuroborrelios-borreliainfektion i nervsystemet
Bakterien kan spridas till nervsystemet även utan föregående klinisk hudinfektion och orsaka neuroborrelios. Symtom vid neuroborrelios uppträder ofta flera veckor eller månader efter fästingbettet.

Så ställs diagnosen

För att kunna avgöra om besvären orsakas av en borreliainfektion måste vi ta prover. Med fördel kan det väntas några dagar efter symtomen har börjat för att antikroppar ska bildas.
• Ett blodprov tas till exempel i armvecket. Då sätter vi samtidig en venflon (infartsväg) som behövs vid eventuell behandling
• Prov på ryggmärgsvätskan tas via ett stick i ryggen (lumbalpunktion –LP) Innan proverna tas bedövas både armen och ryggen med bedövningssalva. De flesta barn få för sticket i ryggen lugnande medicin.
En vägledning får vi genom cellanalysen av ryggmärgsvätskan där svaret kommer inom någon timme. Misstänker vi utifrån cellsvaret en neuroborrelios så påbörjas behandling.Svar av antikroppar mot borreliabakterier får man ca inom en vecka men det är bra att veta att antikroppar inte alltid påvisas vid en neuroborrelios.

Behandlingsalternativ

Borreliainfektion behandlas med antibiotika. Barn under 8 år får intravenöst (direkt i blodbanan via venflonen) en gång per dygn i 10 dagar. Barn som fyllt 8 år får antibiotika i tablettform 10-14 dagar. En förbättring sker i regel redan efter 2-3 dagar men kan ibland ta längre tid. Barnen brukar bli helt återställda.

Hur följs det upp?

Återbesök sker någon månad efter avslutad behandling. Genomgången borreliainfektion medför inte utveckling av immunitet. Ny infektion kan därför inträffa förutsatt att man smittas på nytt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Borrelia är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Borrelia ingår i tema Tema akutsjukvård  och  Tema barnsjukvård  och  Tema infektion