Borttagande av prostata (radikal prostatektomi)

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Radikal prostatektomi innebär att hela prostatakörteln opereras bort. 
Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder vi två olika metoder, antingen via ett hudsnitt från naveln ner till blygdbenet eller med så kallad robotassisterad kirurgi. 
Robotassisterad kirugi är en vidareutvecking av titthålskirurgi där operationen sker genom små hål i bukväggen.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor eller dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Dagen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med mins fyra timmars mellanrum. Kvällen innan får du också ta två laxerande stolpiller som vi skickat med dig från sjukhuset. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

Så går det till

Radikal prostatektomi innebär att prostatakörteln fullständigt avlägsnas. Vid ingreppet delas sädesledarna och sädesblåser avlägsnas. Ibland opereras också vissa lymfkörtlar belägna vid sidorna om urinblåsan bort vid ingreppet. Operationen tar cirka två timmar och sker i narkos. Hudsnittet läggs från navel ner till blygdbenet. Du kommer att ha en blåskateter via urinröret som ska sitta i 14 dagar efter operationen. Du kommer även att ha ett dränage inlagt via bukväggen.

Efter behandlingen

Efter operationen ligger du några timmar under observation på uppvakningsavdelningen innan du kommer åter till vårdavdelningen. Dagen efter operationen får du först börja dricka på morgonen för att senare på dagen börja äta vanlig mat. Det är viktigt att du kommer upp och rör på dig för att undvika sänglägeskomplikationer. Dränaget avlägsnas oftast under dagen. På kvällen får du träna på att ge dig själv en injektion av blodförtunnande medel som du kommer att fortsätta med hemma i tio dagar. På andra dagen efter operation får du komma hem efter att vi instruerat dig noga i kateterskötsel. Vi skickar med allt material som du behöver samt ett informationsblad med tydliga instruktioner kring bl a kateterskötsel samt de vanligaste frågorna kring tiden efter operationen.

Stödstrumporna du fått ska användas dygnet runt i fyra veckor för att motverka blodproppar. Ett extra par skickas med från avdelningen. Ofta har man inte skött magen på sjukhuset utan den kommer igång hemma. Du bör undvika att bli hård i magen för att undvika krystningar och inte utsätta operationsområdet för onödig påfrestning. Urinen kan vara lite blodtillblandad speciellt efter ansträngning samt efter toalettbesök. Det är oftast inget allvarligt utan klarnar upp om du dricker lite extra. Det är också normalt att ha en del urinläckage vid sidan av katetern, därför skickar vi med dig inkontinensskydd från sjukhuset när du går hem. Du får också med dig tio stycken sprutor med blodförtunnande medel Efter 10-14 dagar besöker du sjuksköterska på urologmottagningen för att ta bort katetern, agrafferna på snittet samt lär dig bäckenbottenträning. Första läkarbesöket blir ca två månader efter operation. 

Komplikationer och risker

Det finns en risk för urininkontinens efter operationen. Risken för svårt läckage ligger på 1-2 %. En annan biverkning av operationen kan vara nedsatt erektionsförmåga. En del patienter förlorar förmågan till erektion(stånd) vilket dock vanligen kan avhjälpas med mediciner efteråt och ofta kan man då återfå förmågan att genomföra samlag.

 

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn två veckor efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 30 eller avdelning 17. Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din hemkomst kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Borttagande av prostata (radikal prostatektomi) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Borttagande av prostata (radikal prostatektomi) ingår i tema Tema urologi