Borttagande av sten i urinledare

Kallas också uretäroskopi med stenextraktion

Senast ändrad 2016-03-21 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Uretäroskopi med stenextraktion innebär att man tar ut en sten från urinledaren med ett tunt instrument vilket förs in genom urinröret via blåsan och upp i urinledaren.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor före operationen. I vissa fall sker inskrivningsamtalet dagen före operationen i samband med inläggningen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare och sjuksköterska. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Kvällen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs under narkos eller ryggmärgsbedövning och tar mellan 30- 90 minuter. Operatören för in ett smalt instrument, uretäroskop, i urinröret via blåsan och upp i urinledaren, där stenen sönderdelas och tas ut. I vissa fall läggs en smal kateter in mellan njuren och urinblåsan för att avlasta njuren i en till två veckors tid

Efter behandlingen

Du vaknar upp på en uppvakningsavdelning efter operationen, där stannar du i några timmar innan du kommer åter till vårdavdelningen. Om du gjort operationen under ryggmärgsbedövning har du en kateter via urinröret vilken som regel tas bort dagen efter operationen. Du får äta och dricka som vanligt när du kommer åter till vårdavdelningen. Hemgång brukar ske dagen efter operation.

Du kommer att få med dig en sil hem att kissa i för att samla upp eventuella stenfragment. Dessa fragment får du ta med dig till återbesöket på urologmottagningen då de kommer att skickas för analys av stenens innehåll. Om du fått en inneliggande slang så kallad pigtailkateter kan det hända att du upplever ökade trängningar och ibland sveda vid vattenkastning utan att det föreligger någon urinvägsinfektion. Det beror på att den tunna slangen ligger och retar i blåsan. Du kommer att kallas till urologmottagningen efter en till två veckor för att avlägsna denna kateter. Omkring fyra veckor efter operationen görs en röntgen av dina urinvägar för att se att det inte finns några stenfragment kvar i urinledaren. Beroende på arbete och besvär kan du i behöva sjukskrivning en vecka.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17 eller till avdelning 30. 

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din hemkomst kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Borttagande av sten i urinledare är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Borttagande av sten i urinledare ingår i tema Tema urologi