Botox vid överaktiv blåsa

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Man behandlar med Botox® vid överaktiv blåsa med trängningar och trängningsinkontinens där traditionell behandling i form av läkemedel inte har haft önskvärd effekt och/eller biverkningarna har varit för besvärande. De vanligaste är muntorrhet och förstoppning.

Behandling med Botox® går ut på att slå ut de ohämmade blåssammandragningarna som orsakar besvären, man kan säga att blåsmuskeln ”förlamas”. Detta leder till att det blir svårt att tömma blåsan. Så innan behandlingen måste ska man lära sig att praktisera självtappning (RIK) för att tömma blåsan.

Så går det till

En urinodling lämnas inför besöket och du får antibiotika efter odlingssvaret. Är odlingen negativ får du ändå en tablett innan i förebyggande syfte. För att vi ska få en uppfattning om hur ofta du kissar ska du fylla i en miktionslista under 2 dygn innan behandlingen och för att utvärdera effekten även efter cirka 6 veckor.

En kateter sätts in i urinblåsan och bedövningsvätska sprutas in, det får verka i ca 10 minuter. Via ett cystoskop injicerar läkaren Botox® med en lång nål, detta görs på mellan 20-30 ställen i blåsväggen.

Efter behandlingen

Direkt efter behandlingen kan urinläckaget ibland till och med öka. Blod i urinen är inte ovanligt. Det är bra om du kan dricka lite extra efteråt.

Effekten av behandlingen kommer vanligtvis efter 2-7 dagar och sitter i olika länge, från någon eller några månader till drygt halvårsvis. När effekten har upphört får du höra av dig till urologmottagningen för en ny tid. I väntan på den nya behandlingen kan du återgå till att ta det läkemedel du hade innan mot din överaktiva blåsa.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Botox vid överaktiv blåsa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Botox vid överaktiv blåsa ingår i tema Tema urologi