Brännskadebehandling

Senast ändrad 2015-04-27 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Om du har en svår och djup brännskada (upp till 20 procent av hudytan) kommer du hit till plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att behandlas med hjälp av ett eller flera operativa ingrepp.

Patienter med ännu mer omfattande brännskador vårdas på Briva, intensivvårdsavdelningen för brännskador på Linköpings Universitetssjukhus.

Före behandlingen

När du fått en första bedömning och behandling på sjukhusets akutmottagning eller här på plastikkirurgen går allt ut på att förbereda för eventuell operation.

Inför operationen behöver vi göra en rad undersökningar och ge dig förberedande undersökningar och behandlingar, exempelvis ta blodprover och förstärka din cirkulation och andning med hjälp av bland annat vätsketillförsel och syrgas. Vi ger dig också smärtstillning.

Under förbehandlingen tar vi hänsyn till om det finns andra skador förutom själva brännskadan, och om tillståndet tillåter får du duscha på avdelningen och dina skador tvättas så gott det går. Vi lägger sedan ett enkelt förband för att skydda skadorna under transporten till operationsavdelningen. Före operationen ger vi som regel lugnande medel samt ytterligare smärtstillning.

Så går det till

Nästan alla operationer efter brännskador görs i full narkos. Om skadan är djup behöver huden opereras bort och i de flesta fall ersättas av så kallade hudtransplantat. Hud tas då i möjligaste mån från oskadda hudområden, vanligast från lårens sida eller framsida. Ibland kan kirurgen under samma operation avlägsna den döda huden och transplantera direkt, men det är vanligt att det krävs flera operationer, speciellt om det är oklart hur mycket hud som kommer att överleva eller om ytorna är väldigt stora.

Efter behandlingen

De allra flesta mår bättre när den döda huden tagits bort. Efter operation lägger vi på ett tjockt förband över det opererade området/områdena och som nyopererad kan du räkna med att det vätskar en del från såren. Dina smärtor går som regel att hålla borta med tablettbehandling, och det är inte ovanligt med antibiotikabehandling under vissa perioder under läkningsfasen.

Kort efter operationen får du hjälp av fysioterapeut och arbetsterapeut, för att komma igång att röra dig och med annan träning. Det är viktigt att du är aktiv och tar ut så stora rörelser som möjligt. Använd din skadade hand/arm/fot/ben även om det stramar. Du får besked av din läkare om det är något som du inte får göra. Genom att vara aktiv minskar du också risken för lungkomplikationer. Blodcirkulationen ökar vilket bidrar till bättre sårläkning och minskad risk för blodproppar. Du behåller din rörlighet och blir mindre stel.
Det är inte farligt att träna trots smärta, men det är bra om du är smärtlindrad inför träningen. 

Arbetsterapeut och Fysioterapeut kan hjälpa dig med:

  • Vilolägen för att minska svullnad, smärta och förhindra felställning
  • Andningsträning
  • Skenor (ortoser) kan behöva provas ut för att förhindra felställning
  • Handträning
  • Förflyttningsträning/gångträning
  • Individuellt träningsprogram
  • Rörelseträning
  • Ärrbehandling/kompressionsbehandling
  • Hjälpmedelsrådgivning/utprovning
  • Tips och råd för att underlätt i vardagen

 

När hudtransplantaten börjar läka in ersätter vi de tjocka förbanden med lättare förband. Som avslutning smörjer vi det läkta området med fet salva och du behöver inga ytterligare förband.

 

Komplikationer och risker

Infektion är den vanligaste komplikationen vid brännskador, det gäller både för ytligare skador och för skador som kräver operation. När du kommer in till sjukhuset tas ofta bakterieodling från skadorna och vid första infektionstecken sätter vi in antibiotikabehandling.

Om brännskadeområdet som opererats är stort kan detta innebära så stor blodförlust att du kommer att behöva få blodtransfusion.

Transplanterad hud läker vanligen med ärrvävnad i olika omfattning. Detta kan innebära att huden dras samman och du får så kallade kontrakturer (sammandragningar), speciellt om din skada sitter över stora leder. I många fall krävs i senare skede ytterligare operation för att lösa upp den strama huden.

Att bli behandlad för brännskador, ibland under längre tid, kan vara oerhört påfrestande. Hos oss finns redan från första dagen en psykolog i ditt behandlingsteam.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Brännskadebehandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Brännskadebehandling ingår i tema Tema plastikkirurgi