Bronkoskopi

Senast ändrad 2015-09-18 av Gerdt Riise

Bronkoskopi är en rutinundersökning där en lungläkare tittar ner i dina luftrör.

Före undersökningen

I förberedelser för undersökningen ingår att ej äta 4 timmar eller dricka 2 timmar innan undersökningen. Att ej röka på undersökningsdagen.

Ta dina ordinarie inhalationer och mediciner med liten mängd vatten, dock ej vätskedrivande eller blodförtunnande läkemedel. Medtag egen Glucometer vid insulinbehandlad diabetes.

På avdelningen blir du omhändertagen av en sjuksköterska som informerar dig om undersökningen och ger dig avslappnande medicinering.

OBS! Du får inte köra bil undersökningsdagen på grund av lugnande medicinering.

Så går det till

Undersökningen görs via munnen eller ibland ena näsborren med hjälp av ett smalt fiberbronkoskop d.v.s. en tunn flexibel slang med kamera. Du blir lokalbedövad med spray och genom instrumentet innan man går vidare. Efter att man tittat runt i luftrörsträdet tar man prover från luftvägarna via bronkoskopet. Vanligen tar undersökningen 15-20 minuter.

Efter undersökningen

Efter undersökningen får du inte äta eller dricka på 2 timmar och ligga kvar på enheten under denna tid.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bronkoskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bronkoskopi ingår i tema Tema lungmedicin