Bröstcancer

Kallas också Cancer mammae, tumor mammae

Senast ändrad 2017-09-05 av Maria Eriksson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Den vanligaste bröstcancerformen kallas duktal cancer, då tumören utgår från bröstets mjölkgångar, en annan form är lobulär cancer och har sitt ursprung i mjölkkörtlarna. Det finns även mindre vanliga former som kallas medullär och mucinös. Ytterligare en form heter bröstcancer in situ. Det är ett förstadium till bröstcancer och den kan inte sprida sig och upptäcks bara via mammografi.

Bröstcancertumörer har olika biologiska egenskaper. De delar sig olika fort och en del har spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan, andra inte. Vilken typ av bröstcancer och vilka egenskaper tumören har får du veta efter det att den mikroskopiska analysen är gjord, oftast efter det kirurgiska ingreppet.

Ärftlig bröstcancer
Det är bara en liten del av all bröstcancer som är ärftlig, cirka 5-10 %. Kombinationen av flera fall av bröst- eller äggstockscancer hos nära anhöriga i kombination med låg ålder kan tala för ärftlighet. Har du flera nära släktingar som haft bröst- eller äggstockscancer på din mammas eller pappas sida, och känner oro inför det här, så säg till din kontaktsjuksköterska eller läkare.

Prognos
Allt fler botas från bröstcancer vilket tros bero på förbättrade behandlingsmetoder samt att allt fler fall av bröstcancer upptäcks  tidigare. Bröstcancer är en individuell sjukdom och bröstcancer hos olika kvinnor kan ha olika prognos . Det som gäller för den ena behöver inte gälla för den andra.

Om tumören spridit sig ut i kroppen ges behandling för att försöka bromsa upp sjukdomsutvecklingen och hålla sjukdomen i schack. Det finns exempel på kvinnor som lever länge även med avancerad, spridd bröstcancer.

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom så kallad trippeldiagnostik, det vill säga mammografi, ultraljud och ett cellprov. Utifrån dessa svar får man vet om det finns en misstänkt förändring och om den innehåller maligna (elakartade) celler.   

Förklaring till egenskaper hos din tumör och dess betydelse
När man ska avgöra vilken bröstcancerbehandling som ska ges tar man hänsyn till flera olika faktorer. Tumörens egenskaper har betydelse och ger viss information om risken för återfall. De utgör därför en viktig del av beslutsunderlaget vid val av bröstcancerbehandling.

Storlek
Storleken på bröstcancertumören har betydelse och påverkar behandlingsvalet.

Spridning till lymfkörtlar
Om bröstcancern har spridit sig till  lymfkörtlar i armhålan eller inte påverkar behandlingsbelut. Har den spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan ges ofta mer behandling för att förhindra återfall.

Hormonkänslighet
Många bröstcancertumörer är hormonkänsliga och beroende av kvinnliga könshormoner, (östrogen och progresteron) för att växa. Om tumören är hormonberoende kan antihormoner, läkemedel som blockerar östrogenets effekt eller minskar östrogennivån, ges för att minska risken för återfall. Om tumören inte är hormonkänslig har antihormoner ingen effekt utan den behandling som då kan ges för att minska risken för återfall är cytostatikabehandling. 

Her 2 +
HER2-positiv bröstcancer innebär att bröstcancercellerna har ovanligt många så kallade HER2-receptorer på cellytan vilket gör att deras tillväxt stimuleras.  Antikroppen trastuzumab (Herceptin) är en behandling som hämmar tillväxten av Her2-positiva bröstcancerceller och kan då användas. Vanligtvis  kombineras antikroppsbehandlingen med cytostatika vid Her2 positiv bröstcancer. 

Ki67
Ki-67 ett mått på hur fort bröstcancercellerna delar sig och den är en av de faktorer som man tar hänsyn till när men bestämmer vilken behandling som ska ges.

Malignitetsgrad
Tre olika egenskaper hos bröstcancercellerna poängsätts efter granskning i mikroskop. Egenskaperna summeras sedan ihop till en summa som anger vilket malignitetsgrad bröstcancer har. Malignitetsgrad  anges från 1 – 3, där 1 är den ”snällaste” , graden påverkar behandlingsbeslutet.

Behandlingsalternativ

Behandlingen av bröstcancer kan se olika ut. Hur just din behandlingsrekommendation ser ut bestäms i samråd med olika specialister som tillsammans planerar för behandlingen på en så kallad bröstkonferens (se dina vårdplaner). För att säkerställa att varje patient får bästa möjliga behandling finns både regionala och nationella vårdprogram med riktlinjer för hur bröstcancerbehandlingen ska utformas. Du kan alltid få diagnos och behandlingsbeslut omprövat hos annan vårdgivare, en så kallad second opinion.

Operation är den vanligaste behandlingsmetoden och kompletteras ofta med strålbehandling, antihormonell behandling eller cytostatika (cellgiftsbehandling). I vissa fall ges cytostatika och annan läkemedelsbehandling innan operation.

 Se länkarna till höger i texten och läs på det som gäller för just dig. 

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bröstcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bröstcancer ingår i tema Tema cancer  och  Tema kirurgi