Brösthyperplasi (tung byst)

Kallas också Brösthypertrofi

Senast ändrad 2016-09-20 av Susanna Andersson Administratör, vård

Det kvinnliga bröstet består av både bröstkörtel och fett. Olika individer har stora variationer i bröstens storlek. Även relationen mellan fett och bröstkörtel förändras genom livet. Det är svårt att säga hur stort ett ”normalt” bröst är, men tidigare studier har visat att medianvolymen är ca 350ml. Vissa kvinnor får en s k brösthyperplasi, vilket innebär tillväxt av brösten, vilket i vissa fall orsakar kroppsliga och/eller psykosociala bekymmer.

De besvär som dessa kvinnor ofta beskriver är smärta ifrån rygg, skuldror och axlar samt ibland även ifrån brösten. Ofta föreligger svårigheter att hitta kläder som passar, motionsidrott är jobbigt och ibland smärtsamt, hållningen blir dålig och en del har bekymmer med eksem och svamp under brösten. Hur vanligt det är med brösthyperplasi som ger de symtom som beskrivs ovan är inte känt men varje år genomförs ca 1500 bröstreduktionsplastiker i Sverige.

Behandlingsalternativ

Målet med bröstförminskande kirurgi är att ge patienter med oproportionerligt stor byst symtomlindring, så att hon kan fungera socialt och yrkesmässigt opåverkad av bysten. Detta ska ske med lägsta möjliga komplikationsfrekvens och optimalt kosmetiskt resultat.
Den stora bysten ska inte vara en följd av övervikt, vilket även försvårar operationen och kan leda till ökad risk för komplikationer och ett sämre kosmetiskt resultat.

Hos oss kan du få hjälp med bröstreduktion om dina bröst är större än 800 ml och ditt BMI är mindre än 25 och du är yngre än 50 år. Är du 50 år eller äldre ska ditt BMI vara mindre än 27.

Hängande byst efter t.ex. amning eller kraftig viktnedgång, där ovanstående kriterier ej uppfylls åtgärdas inte inom offentlig vård.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Brösthyperplasi (tung byst) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Brösthyperplasi (tung byst) ingår i tema Tema plastikkirurgi