Bröstkirurgi

Senast ändrad 2016-08-28 av Susanna Andersson Administratör, vård

Bröstkirurgi är en stor del av verksamheten vid Plastikkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Det finns olika problem som kvinnor och män söker för. För män är det nästan alltid förstorad bröstkörtel (gynekomasti).

För kvinnor finns det en rad orsaker

  • Avsaknad av byst
  • För stor byst
  • Har förlorat ett bröst eller del av bröst i samband med en canceroperation
  • Olikstora bröst
  • Medfödda missbildningar ex Polands syndrom
  • En genförändring som medför ökad bröstcancerrisk
  • Planerad operation för bröstcancer eller förstadium till bröstcancer där man kan göra direktrekonstruktion

Operationer görs enbart inom ramen för offentlig sjukvård, varför det finns vissa krav som varierar för olika diagnoser.

Vi ska alltid ge vård på lika villkor och vid tveksam indikation dvs om det är osäkert ifall vi utför behandlingen inom  offentlig vård behandlas alltid frågan i ett gemensamt möte då majoriteten av de plastikkirurger som arbetar med bröstrekonstruktiv kirurgi fattar ett gemensamt beslut.

Komplikationsrisken för de olika operationerna skiljer sig åt men gemensamt för samtliga bröstoperationer är att högt BMI och/eller rökning riskerar att leda till mer komplikationer.

För att se vad som gäller för dig så titta på respektive diagnos.

Kontakt

Ann-Chatrin Edvisson
Kontaktsjuksköterska
Telefon 031-342 85 68 måndag - torsdag kl 9:00

Tidbokningsfunktionen
För frågor om remissen, ändring av bokad tid
Telefon 031-342 37 00

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bröstkirurgi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.