Bröstkörtelbestrålning inför behandling av prostatasjukdom

Kallas också profylaktisk bröstkörtelbestrålning

Antihormonell tumörbehandling av prostatasjukdom orsakar vanligen en förstoring av bröstkörtelvävnaden. Även besvär i form av spänningskänsla eller smärta i bröstkörtlarna kan uppstå.

Risken för sådana obehag kan förebyggas med bestrålning av bröstkörtlarna innan inledandet av den antihormonella tumörbehandlingen. 

Före behandlingen

Om du redan påbörjat din antihormonella tumörbehandling, har pacemaker eller har genomgått strålbehandling tidigare ber vi dig kontakta urologimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Så går det till

Behandlingen är enkel och smärtfri. Den ges vid ett tillfälle, med en bestrålning av vardera bröstkörtel. Själva bestrålningen tar bara några minuter, men behandlingen i sin helhet inkluderande registrering, väntetid, kort information av behandlande sjuksköterska samt inställning av strålfälten tar cirka en timma.

Efter behandlingen

En till två veckor efter behandlingen kan en rodnad i huden runt bröstvårtan synas.

Inom behandlingsområdena kan klåda förekomma och huden kan bli torr och fjälla. Besvären försvinner efter någon vecka och kan under denna tid fås att minska genom smörjning av huden inom behandlingsområdena med en svag kortisonkräm som kan köpas receptfritt på apoteket (Hydrokortisonkräm 1 %).

Samma dag som du fått din strålbehandling så kan du starta med din antihormonella tumörbehandling.

Fortsatta kontroller av din grundsjukdom kommer att ske hos din behandlande läkare på Urologen. Om du har några frågor angående din sjukdom och behandling, ber vi dig kontakta din ordinarie läkare.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bröstkörtelbestrålning inför behandling av prostatasjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bröstkörtelbestrålning inför behandling av prostatasjukdom ingår i tema Tema urologi