Bröstprotes

Senast ändrad 2016-05-18 av Leif Augustsson Planeringsassistent

Om du har opererat bort hela eller del av bröst kan du få en bröstprotes alternativt en delprotes. Även dem som har en medfödd ”defekt” som gör att bröstet inte utvecklas, kan få hjälp med en bröstprotes.

Före behandlingen

Det mesta av svullnaden bör ha gått ner efter operationen innan man provar ut protesen. Om inte svullnade har gått ner kan man få en illasittande bröstprotes eller olika stora bröst. Vanligtvis sker den första utprovningen 4-8 veckor efter operation.

Så går det till

Efter att vi har fått en remiss från din läkare kallas du till ortopedtekniska. Om man har opererat bort hela sitt bröst så börjar vi med att prova ut en BH som sitter bra. Därefter provar vi bröstproteser i den och försöker få det att bli så likt det egna bröstet som möjligt.

3-6 månader efter operationen har man möjlighet att prova en kontaktprotes som fästes mot kroppen. Fördelen med denna är att tyngden av bröstet inte ligger i BH:n utan blir mer en del av kroppen, samt att man kan använda sina egna BH:ar.

Delprotes har man när man opererat bort en del av bröstet. Den brukar man kunna lägga i en vanlig BH som inte är alltför urringad. Denna typ av protes går i vissa fall att få som en kontaktprotes.

Komplikationer och risker

Om man har känslig hud kan det kan man med en kontaktprotes få utslag. Vid problem ska man ringa till oss och boka tid för justering.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bröstprotes är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.