Brusten blindtarm hos barn

Senast ändrad 2015-05-19 av Sofia Fia Månsson Enhetschef

Blindtarmsinflammation är en av de vanligaste orsakerna till operation i buken hos barn. Hos en fjärdedel av barn med inflammerad blindtarm har denna vid upptäckten brustit och infektionen kan därmed ha spridits i buken. Ofta samlas det var i bukhålans nedre del, i lilla bäckenet. 

Två olika sätt att operera:

  1. Barn opereras med ett snitt ner till höger på buken. Blindtarmen avlägsnas och man sköljer rent det var som runnit ut i buken.
  2. Barn opereras med sk titthålskirurgi. Man för in luft i buken för att få bra insyn vilket kan ge smärta vid axlarna efter operationen. Smärtan går över efter ett par dagar. Efter titthålskirurgi blir det ett mindre sår i bukväggen.

Efter operationen:
Bukmuskulaturen och huden sys med tråd som försvinner av sig själv och kompletteras med tape och täckande förband. Antibiotika mot infektionen ges under vårdtiden direkt in i blodbanan och kompletteras ibland med ytterligare några dagars behandling efter utskrivning i form av tabletter eller mixtur, efter läkares ordination.

Skötsel:
Operationsförbandet skall sitta kvar i 10-14 dagar, dock längst 14 dagar efter operationsdatum. Det går bra att duscha med förbandet. Vänta med bad i badkar eller bassäng tills efter planerat återbesök. Barnet skall avstå från fysisk aktivitet t ex fotboll, skolgymnastik, cykling, ridning i 3 veckor (2 veckor om barnet opererats med titthålskirurgi), om ej läkare sagt annat.
Kostråd: Barnet ska äta skonsam kost fram till återbesöket.

Var uppmärksam på:
•Om barnet får feber
•Om operationsområdet blir rött eller svullet
•Vätska från operationsområdet
•Om smärtan i magen återkommer eller tillkomst av kräkningar
•Om barnet har täta urinträngningar eller smärta vid kissning

Kontakta i så fall telefonrådgivning för hänvisning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Brusten blindtarm hos barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Brusten blindtarm hos barn ingår i tema Tema barnsjukvård