Bukspottkörtel­inflammation

Kallas också pankreatit

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bukspottskörteln sitter högt upp i buken under vänster revbensbåge. Den producerar ett flertal ämnen som behövs för matsmältning och för att reglera blodsockret. En akut inflammation i denna ger upphov till kraftig smärta som kräver sjukhusvård. Man kan bli kallsvettig, illamående och ha svårt att äta samt få uppsvullen buk. Inflammationen orsakas i de allra flesta fall av högt alkoholintag eller av gallsten (se information om gallsten). I ovanliga fall kan läkemedel utlösa en akut inflammation i bukspottskörteln. Det händer att man inte hittar någon orsak.

Bukspottskörtelinflammation förekommer i olika svårighetsgrad, från lindrig till livshotande.

Behandlingsalternativ

Det finns ingen behandling som tar bort inflammationen i bukspottskörteln. Istället inriktar vi oss på att stödja kroppen under tiden som den läker ut inflammationen själv, oftast tar det några dagar.
Att äta provocerar bukspottskörteln till att utsöndra matspjälkningshormoner. När den är inflammerad orsakar detta ännu mer smärta, många gånger kräks patienten också varför man kan behöva dropp och fasta eller reducerat födointag. Smärtlindring är viktig. Ofta förekommer feber, men det är i det tidiga skedet ett tecken på inflammation och inte på infektion av bakterier.

Blir inflammationen kraftig krävs stora mängder dropp för att hålla cirukulationen igång och skydda njurarna, därför mäter vi urinproduktionen. Andningen kan bli påverkad, du kan behöva syrgas och i svåra fall behandling på intensivvårdsavdelning för att stödja andningsfunktionen och njurfunktionen.
Om inflammationen är kraftig och har pågått en längre tid finns risk för att en del av vävnaden i bukspottskörteln dör. Det kan då uppstå infektion och varansamlingar (abcesser) i området. I dessa fall ges antibiotika för att försöka motverka infektion. Ibland krävs operation för att ta bort det döda och infekterade området. Under sådana omständigheter vårdas du på intensivvårdsavdelningen.

Efter en inflammation i bukspottskörteln är den under en period mer lättretlig än tidigare. Därför är det viktigt att helt avhålla sig helt från alkohol åtminstone första månaden, oavsett orsak till insjuknandet primärt.
Om orsaken är gallstenar rekommenderas vanligen en gallstensoperation (se info gallstensoperation). Ibland görs det akut, annars inom ca 6v. Om en sten sitter kvar i den gemensamma gallgången och orsakar höga levervärden görs en ERCP akut för att ta bort hindret, se ERCP.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bukspottkörtelinflammation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bukspottkörtelinflammation ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar