Bukspottkörteltransplantation

Kallas också Pancreastransplantation

Senast ändrad 2015-11-16 av Karin Bergström IT-koordinator

Transplantation av bukspottkörtel (pankreas) har utförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1974. Vi gör idag enbart kombinerad njur- och pankreastransplantation. En lyckad pankreastransplantation ger fullständig insulinfrihet och ofta normal glukosmetabolism liksom viss chans till att ytterligare senkomplikationer kan skjutas på framtiden.

Diabetes typ I ("ungdomsdiabetes") är en sjukdom som karaktäriseras av brist på eget insulin till skillnad från diabetes typ II ("åldersdiabetes") där kroppen inte kan använda det egna insulinet fullt ut. Det är enbart patienter med diabetes typ I som kan komma ifråga för transplantation.
Insulin produceras i bukspottkörteln (pankreas) och de insulinproducerande cellerna i pankreas ligger samlade i grupper - öar - vilka utgör bara 5 % av cellbeståndet i pankreas, resterande celler producerar bukspott. Man kan antingen transplantera hela eller del av pankreas eller enbart de insulinproducerande cellerna, s k ö-cellstransplantation.

Indikation 
Diabetes typ I med samtidig njursvikt (GFR < 10 ml/min). Ingen möjlig levande donator. Gott allmäntillstånd med frånvaro av  "storkärlssjukdom" (dvs. ej sjukdom i hjärtats kranskärl, hjärnans större blodkärl eller större artärer i benen). Samt dålig metabol kontroll. För att lämpa sig för pankreastransplantation måste man således vara i gott skick och förväntas klara ett både fysiskt och psykiskt komplicerat transplantationsförlopp.

Operation

Före behandlingen

Komplikation
Komplikationerna är främst  orsakade av att pankreas är en skör körtel som vid skada läcker vävnadsirriterande enzymer. Sårläkningsproblem med läckage av bukspott är vanligt. Djup infektion med bukhinneinfektion kan förekomma vilket i sällsynta fall kan ge svår blödning. Avstötning förstås som kan vara svårare att upptäcka.

Så går det till

Pankreas placeras i höger ljumske, körteln sys mot urinblåsan och pankreasgången mynnar i urinblåsan. Pankreasartären sys mot bäckenkärlet (a iliaca externa) respektive motsvarande ven. Njurtransplantatet placeras i vänster ljumske.

Efter behandlingen

Uppföljning
Som efter njurtransplantation. Det vill säga för patienter boende i södra Sverige täta kontroller på enhetens poliklinik de 3 första månaderna, därefter på hemorten. För norrlandspatienter täta kontroller på hemortssjukhuset efter utskrivningen från sjukhusvistelsen hos oss. Kontakt med Sahlgrenska vid behov. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bukspottkörteltransplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.