Bulimia nervosa

Bulimia nervosa är en ätstörning som innebär att man hetsäter, det vill säga äter stora mängder mat på kort tid, och upplever att man tappar kontroll medan man äter. Eftersom personen med bulimi vill undvika viktuppgång följs hetsätningen av beteenden som är inriktade på att kompensera matintaget,  t ex kräkningar, kraftig motion, uteblivna  måltider eller laxering. Oftast är självkänslan överdrivet påverkad av vikt och kroppsform. Bulimi brukar debutera i slutet av tonåren eller i tjugoårsåldern och är vanligast bland unga kvinnor, men även pojkar och vuxna kan få bulimi. Frekventa kräkningar och användning av laxermedel kan ge allvarliga effekter på hjärta och cirkulation samt frätskador på tänderna. Personer med bulimia nervosa får ofta mag- och tarmproblem.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bulimia nervosa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bulimia nervosa ingår i tema Tema psykiatri