Case Management

Senast ändrad 2016-06-16 av Marcus Lundmark Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Case Management är inte en metod eller en modell, utan flera olika varianter på hur man tillgodoser och samordnar insatser för en person med sammansatta behov.

Gemensamt för de olika modellerna är att det finns en samordnande funktion, en så kallad Case Manager, som ansvarar för att insatserna samordnas.

Inom exempelvis psykosvården används en intensiv Case Managementmodell som kallas för Integrerad Psykiatri. Där är Case Managern den som tillsammans med patienten planerar, genomför och följer upp patientens utvecklingsplan och samlar de viktiga personer patienten vill ha med i en så kallad resursgrupp. I en resursgrupp ingår ofta både närstående och andra professionella, t ex boendestödjare eller någon från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Mer information om vad Integrerad Psykiatri är finns om du söker på ”Integrerad Psykiatri” i patient-wikin.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Case Management är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Case Management ingår i tema Tema psykiatri