Churg-Strauss syndrom

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Churg-Strauss syndrom tillhör gruppen vaskulitsjukdomar (vas = kärl, itis = inflammation) och kännetecknas av inflammation i små blodkärl, särskilt i lungor, övre luftvägar och hud samt kring perifera nerver och i hjärtat. Cirkulationen försämras, vilket medför skador i de organ som drabbas. Sjukdomen påverkar framför allt lungorna och ger upphov till astma, som kan vara svår.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Churg-Strauss syndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.