Cirkulationsträning

Cirkulationsträning är ett samlingsbegrepp för alla rörelser som du gör med armar, ben eller hela kroppen och som leder till att du ökar blodcirkulationen i kroppen. 
Om du har fått en skada eller drabbats av en sjukdom kan detta leda till att du blir mer stillasittande och inaktiv än vad du har varit tidigare. Detta kan i sin tur leda till svullnad, stelhet och i vissa fall smärta.
Om du är inneliggande på en avdelning kommer du att uppmuntras till att vara så aktiv som möjligt. Du ska komma upp ur sängen och gå på promenader på avdelningen eller utomhus. Om du inte klarar detta själv kommer du att få hjälp av personalen på avdelningen och i vissa fall kommer du även att träffa en fysioterapeut som gör en bedömning av hur aktiv du är.

Beroende på skadan eller sjukdomen kommer du då att få instruktioner av fysioterapeuten om vad du behöver göra för att hålla igång cirkulationen - oftast är det träningsprogram som du skall göra ett antal gånger om dagen på avdelningen alt. hemma för uppföljning på en mottagning.

Huvudsyftet med cirkulationsträning är att öka blodcirkulationen i kroppen som då minskar svullnaden, minskar smärtan och ökar möjligheterna för vävnader att byggas upp.

Om du är osäker på vilken cirkulationsträning som är bäst för dig, kontakta avdelningen eller mottagningens fysioterapeut.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Cirkulationsträning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Cirkulationsträning ingår i tema Tema fysioterapi