Coxa plana

Kallas också Perthes sjukdom

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Inom Ortopeden är barnortopedin en specialitet där barn men ortopediska åkommor kan få specialisthjälp. Barnortopediteamet har mottagning vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Coxa plana, Perthes sjukdom, även kallad Legg-Calve'-Perthes sjukdom.

Perthes är en sjukdom som drabbar höftledkulan hos barn mellan 3-12 år. I tre fall av fyra ses sjukdomen hos pojkar, vanligen mellan 5-7 år. Årligen får ca 1 av 1200 barn Perthes sjukdom. I Sverige insjuknar ca 100 barn per år.

Perthes orsakas av en otillräcklig blodcirkulation i höftledskulan, samtidigt ses också en inflammation i höftleden som orsakar smärta och stelhet. Den tillfälligt minskade blodcirkulationen (Blodtillförseln)leder till att en del av benvävnaden i höftkulan bryts ner. Detta kan leda till att höftkulan planas ut och inte är lika rund i formen som normalt, därmed mister också sin centrala placering i höftleden. När sjukdomen läker ut återfår ledkulan sin rundning men viss formförändring kan kvarstå.

Man vet inte idag vad som utlöser Perthes men sjukdomsmekanismen beror på den tillfälligt nedsatta blodcirkulationen till höftkulan. I några fall kan den utlösande orsaken vara skada mot höften eller inflammation i höftleden. Perthes är i de flesta fall inte ärftlig.

Så ställs diagnosen

Tillståndet startar ofta med smygande med kortvariga episoder av hälta och lätt till måttlig värk i höften. Inte sällan förekommer bara hälta som debutsymtom. Episoderna är återkommande och ses ofta efter belastning och fysisk ansträngning. Med tiden blir blir hältan tydligare och barnet klagar på smärta i ljumsken, låret och knä. Höftleden kan också bli stelare med tiden. i 10-20% av tiden drabbas båda höftkulorna. Diagnosen bekräftas med hjälp av röntgen.

Behandlingsalternativ

Behandlingen går ut på att bibehålla rörligheten i höftleden samt att bevara ett så runt ledhuvud som möjligt. I de flesta fall är det inte nödvändigt med någon behandling utöver smärtlindring och sjukgymnastik. Barnet bestämmer själv utifrån sin smärta hur mycket han eller hon deltar i aktiviteter och sport. Under smärtepisoder kan det vara aktuellt med smärtlindring och minskad aktivitet. Ibland kan det finnas behov att avlastande kryckor. Total avlastning av höftleden hjälper inte utan kan snarare bli sämre då barnet får sämre muskelstyrka och rörlighet i leden.

Sjukdomsförloppet kan följas med hjälp röntgen. Under den aktiva sjukdomsfasen då höftkulan planas ut går barnet på röntgen kontroller var 3-4 månad. Ibland får barnet gå till en sjukgymnast för rörlighetsträning. Om röntgenundersökningen visar dålig omslutning av ledhuvudet eller om barnet har mycket dålig rörlighet kan det bli aktuellt med operation. Ungefär 10-20% av alla barn behöver kirurgisk behandling för att bevara höftleden som en fungerade kulled och därmed rörlighet. Denna täckning eller omslutning av ledhuvudet kan nås med operation av övre delen av lårbenet eller av bäckenet.

Inför eventuell operation utreds höftleden med hjälp av kontraströntgen som på ett bra sätt kan visa hur höftkulan omsluts av ledskålen. Denna undersökning sker i narkos, vilket innebär att barnet får läkemedel och får ”sova” under behandlingen.

Sjukdomen läker ut inom 2-4 år, ju yngre barnet är ju snabbare utläkning. Prognosen beror till viss del på ålder och hur stor del av ledhuvudet som är engagerat. I vuxen ålder finns ökad risk för artros som vanligast syns mellan 40-50 år.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Coxa plana är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.