CRP-infektion/inflammationsprov

Kallas också snabbsänka

Senast ändrad 2015-03-24 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

CRP är ett protein i blodet som mäts när läkaren misstänker att man har en infektion eller inflammation. Tidigare var det vanligt att lämna det prov som i dagligt tal kallas för ”sänkan” när man hade en infektion. Idag mäts istället CRP-värdet i blodet. CRP stiger fortare än sänkan, ger säkrare information och är mycket lättare att bedöma. Eftersom det går snabbare att få svar kallas CRP ibland för snabbsänka. När det gäller vissa inflammatoriska sjukdomar brukar även sänkan mätas. CRP-värdet brukar mätas med hjälp av ett stick i fingret. Svaret får man vanligtvis direkt.

CRP-prov sker på de flesta mottagningar och avdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt inom primärvården i Västra Götalandsregionen. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver CRP-infektion/inflammationsprov är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

CRP-infektion/inflammationsprov ingår i tema Tema reumatologi