Cystoskopi - undersökning av urinrör och urinblåsan

Senast ändrad 2016-08-10 av Ann-Helen Olofsson Sjuksköterska, specialfunktion

Cystoskopi är en undersökning av urinrör och urinblåsa. Denna görs polikliniskt på urologmottagningen.  

Man kan värdera prostatans storlek, upptäcka förtängningar i urinröret samt finna sten, tumörer eller andra förändringar i urinblåsan.

Ibland åtgärdas orsaken till problemet vid besöket.

En cystoskopi kan man behöva genomgå om man till exempel har:

  • Blod i urinen
  • Urinläckage
  • Smärta när man kissar
  • Problem att kissa

Före undersökningen

Inför besöket ska du oftast ta blodprov och lämna in ett urinprov, från morgonurinen 3 dagar innan besöket, eller vid besöket. Det är bra om du lägger röret i en plastpåse med is i.

Man kissar precis innan undersökningen för att vid undersökingne kunna kontrollera om man tömmer blåsan.

Man byter om till patientskjorta för att inte blöta ner sina egna kläder vid undersökningen.

 

Så går det till

Under undersökningen ligger man på rygg med benen i benstöd som vid en gynekologisk undersökning och urinröret bedövas med en gel. 

Ett cystoskop (ett smalt rör försett med förstorande optik) förs in genom urinröret och upp till urinblåsan som fylls upp med koksaltslösning. Det är viktigt att försöka slappna av då det underlättar införandet av instrumentet. Samtidigt spolas koksalt in genom cystoskopet för att ge bra sikt.

Cystoskopet är kopplat till en kamera och bilden visas på en bildskärm. Om man vill kan man följa med och titta på skärmen.

En cystoskopi tar mellan fem till tio minuter, men med förberedelser och samtal före och efter undersökningen får man räkna med cirka en halv timma.  

Efter undersökningen

Det vanliga är att man kan åker hem direkt efter undersökningen. 

Sveda i urinröret och lite blod i urinen efter undersökningen är vanligt.

Det är viktigt att dricka extra mycket då det minskar svedan i urinröret och även risken för urinvägsinfektion.

Skulle du få en riklig blödning och/eller feber > 38º bör du antingen ringa urologmottagningen eller kontakta akutintaget.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Cystoskopi - undersökning av urinrör och urinblåsan är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Cystoskopi - undersökning av urinrör och urinblåsan ingår i tema Tema urologi