Checklista inför besök - Anestesi, Operation, Intensivvård

Kallas också Anestesi, Operation, Intensivvård, Första besök

Senast ändrad 2017-10-05 av Maria Eriksson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Vi vill med den här filmen ge dig möjlighet att se hur det ser ut på Centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA) på Sahlgrenska sjukhuset.

(Filmen är cirka sju minuter lång.)

Vi vill med den här filmen ge dig möjlighet att se hur det ser ut på Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) på Sahlgrenska sjukhuset. 

(Filmen är sju minuter lång.)

 Vi vill med den här filmen visa dig olika miljöer som du kan möta när du ska opereras på Sahlgrenska sjukhuset. Vi börjar filmen på Preoperativa mottagningen Sahlgrenska.

(Filmen är sex minuter lång.)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Checklista inför besök - Anestesi, Operation, Intensivvård är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.