D-vitaminbrist

Senast ändrad 2016-10-04 av Carina Larsson Kommunikatör

Vitamin D ingår i flera fysiologiska funktioner i kroppen och är det ända vitamin som kroppen själv kan tillverka. Vitamin D är viktigt för benhälsan och för muskelfunktion. Vitamin D reglerar kalicumbalansen i skelett och tänder och ingår i musklernas normala funktion.

Tillverkning av vitamin D
Prohormonet kaliciferol tillverkas i huden genom ett ämne som heter 7-dehydroxikalicerferol. Med hjälp av solens UV-B-strålar omvandlas 7-dehydroxikalicerferol till vitamin D3 (kolekaliciferol) som är den aktiva formen av vitamin D och som förutom att tillverkas i huden hos människa också finns i animaliska livsmedel. Ergokaliciferol (vitamin D2) finns i vegetabilier (livsmedel från växtriket).

Så ställs diagnosen

Vitamin D brist
Vitamin D brist hos barn kallas rakitis och visar sig som mjukt och missformat skelett. Hos vuxna heter samma sjukdom osteomalaci, benuppmjukning. Alla barn under 2 år rekommenderas tillskott med 10 mikrogram vitamin D3 i form av D-droppar varje dag för att tillgodose behovet av vitamin D och undvika brist. Vitamin D-brist hos vuxna kan också påverka muskelfunktionen som påverkar balans och gång. Allvarlig brist kan orsaka muskelkramper. Detta är mycket ovanligt i Sverige. Vitamin D är ett vitamin vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan behöva tillskott (se Riskgrupper).

Källor för vitamin D
Under sommarhalvåret är solen den viktigaste källan för vitamin D. Eftersom vitamin D kan lagras i kroppen så kan det vitamin D som tillverkats under sommarhalvåret lagras till vinterhalvåret. Därför är det viktigt att vistas utomhus dagligen och då se till att huden blir exponerad för solens strålar.

Vitamin D i maten
Vitamin D finns i fet fisk såsom sill, strömming, lax, makrill. Ägg (gulan) och kött innehåller också vitamin D. Livsmedel som är berikade med vitamin D såsom lättmjölk och mellanmjölk samt margarin och matfettsblandningar innehåller vitamin D. 

Rekommenderat intag
(Källa Livsmedelsverket)

Grupp/ ålder: Rekommenderat dagligt intag/ vitamin D3

  • Barn under 2 år: 10 mikrogram
  • Barn och vuxna under 75 år: 10 mikrogram
  • Vuxna med lite eller ingen solexponering: 20 mikrogram
  • Vuxna över 75 år: 20 mikrogram

Riskgrupper
(Källa: Efter Livsmedelsverket) 

  • Alla barn under 2 år rekommenderas tillskott med 10 mikrogram vitamin D3 per dag i form av D-droppar.
  • Vissa barn behöver fortsätta med D-droppar även efter 2 år. Det gäller barn som har mörk hudfärg, barn som inte vistas utomhus, barn som inte får berikade produkter och barn som inte äter fisk. Hur länge de behöver fortsätta med D-dropparna varierar, men ett generellt råd är att fortsätta åtminstone upp i femårsåldern. Är man osäker på om barnet behöver D-droppar eller inte är det bättre att ge än att låta bli.
  • Gravida som inte äter vitamin D berikade livsmedel eller som bär heltäckande klädsel rekommenderas att rådgöra med sin barnmorska om eventuellt behov av kosttillskott.
  • Äldre som tillbringar lite tid utomhus rekommenderas tillskott med 10 mikrogram vitamin D3 per dag. Eftersom rekommenderat intag nu har höjts till 20 mikrogram per dag för äldre över 75 år kommer rekommendationen om D-vitamintillskott för denna åldersgrupp att ses över. Hur stor del av det rekommenderade intaget som behöver komma från tillskott beror på hur mycket man får i sig från maten.

Tillskott av vitamin D om man inte tillhör riskgrupp?
Stora mängder vitamin D är giftigt och kan leda till att man får för höga nivåer av kalcium i blodet, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Man kan inte få för höga mängder vitamin D enbart via maten, men om man äter flera olika sorters kosttillskott som innehåller vitamin D kan det bli förr mycket.

Äter man varierat och dagligen äter fisk, kött, ägg eller berikade mjölkprodukter och om man inte tillhör någon av riskgrupperna behöver man vanligtvis inte tillskott av vitamin D. Om man ändå funderar över om man behöver tillskott eller inte bör man diskutera detta med läkare som eventuellt kan ordinera vitamin D-tillskott.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver D-vitaminbrist är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.