Datortomografi - bröstkorg/lungor

Kallas också DT thorax, CT thorax

Senast ändrad 2018-03-16 av Ingela Weiland Administratör, övergripande verksamhet

Datortomografi är en speciell röntgenundersökning som ger detaljerade bilder av undersökt kroppsdel som t ex bröstkorgen. Undersökningen utförs av röntgensjuksköterskor, ibland medverkar röntgenläkare. En röntgenläkare granskar bilderna och bedömer om det finns tecken till sjukdomar eller skador.

Hur går det till att få bilder?
En datortomograf sänder ut röntgenstrålning i olika vinklar. Efter databehandling av signalerna får man detaljerade bilder av bröstkorgens organ och andra avbildade strukturer.

Varför gör man undersökningen?
Datortomografi av hjärtat eller lungorna görs för att kunna bedöma om det finns tecken till sjukdomar eller skador i bröstkorgens organ eller i de övriga avbildade strukturer. Exempel på påvisbara sjukdomstillstånd är lungtumörer, lunginflammtion, blodpropp i lungkärlen, vätska i lungsäcken och lymfkörtlerförstoringar. Dessutom kan man ta ställning till eventuella skador eller förändringar i bröstryggen eller revbenen.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar kommer röntgenpersonalen att informera patienten om hur undersökningen går till och hur man ska förhålla sig för att bilderna ska bli så bra som möjligt. Om undersökningen ska göras utan kontrastmedel behövs inga särskilda förberedelser frånsett att man bör ta av sig smycken och kläder, vilka innehåller metalldelar, för att de inte ska störa vid bildtagning.

Vid en del undersökningar behöver man tillföra kontrastvätska till blodet vilket då sker genom en så kallad venkateter i armen. Katetern placeras i ett blodkärl via ett stick i armen, vilket kan göra lite ont. Vid tillförsel av kontrastvätska känner de flesta en snabbt övergående värmekänsla i kroppen. För vissa patienter kan det vara farligt att få kontrastmedel och därför frågar röntgenpersonalen alltid innan om patienten har en njursjukdom, allergier eller använder vissa läkemedel (se nedan).

Så går det till

Man får ligga på ett patientbord som kan föras in i maskinens öppning, så kallad ”gantry”.
Oftast utförs undersökningen i ryggläge. Det är viktigt att patienten ligger stilla
under bildtagningen och även att hen håller andan. Då bildtagningen i regel går
mycket fort brukar det inte vara något problem att hålla andan. Under själva
bildtagningen är patienten ensam i undersökningsrummet, men har kontakt till
röntgenpersonalen via mikrofon/högtalare. Särskilt om kontrastmedel har getts
kan det vara nödvändigt att ta ytterligare bildserier under samma undersökning.
Undersökningen tar vanligtvis 5-20 minuter.

Efter undersökningen

Efter undersökningen mår man i de flesta fall som vanligt. Det rekommenderas vanligtvis att dricka rikligt med vatten efter undersökningen om man har fått kontrastmedel i blodet.
Svaret på undersökningen skickas till den doktor som skrivit remissen.

Komplikationer och risker

Alla röntgenundersökningar ska noga övervägas innan de utförs. Undersökningen bör endast utföras om det är säkert att nyttan med undersökningen är större än den risk som joniserande strålning innebär. Under graviditeten brukar DT-undersökning av bukorganen undvikas om den inte gäller ett livshotande tillstånd eller en viktig diagnos.

Diabetiker som får kontrastmedel och tar Metformin, Glucophage eller Avandamet behöver vanligtvis göra ett uppehåll av medicineringen. Patienten kommer att få exakt information i sådana fall.

Vid kontrasttillförsel finns viss risk för en allergisk reaktion. I de flesta fall är den inte allvarlig och går snabbt över. Svåra reaktioner är mycket sällsynta. Röntgenpersonalen är förberedd och vet hur man hjälper patienten i nödfall.

Vid känd njursjukdom kan kontrastmedel försämra njurfunktionen ytterligare. Beroende på läkarbedömning kan kontrastmedel ges ändå.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Datortomografi - bröstkorg/lungor är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Datortomografi - bröstkorg/lungor ingår i tema Tema radiologi