Datortomografi - buk

Kallas också DT buk, CT buk

Senast ändrad 2016-01-21 av Wisam Witwit Underläkare, ST

Datortomografi är en speciell röntgenundersökning som ger detaljerade bilder av undersökt kroppsdel som t ex buken. Undersökningen utförs av röntgensjuksköterskor. En röntgenläkare granskar sedan bilderna och bedömer om det finns tecken till sjukdomar eller skador.

 Hur går det till att få bilder?

En datortomograf sänder ut röntgenstrålning i olika vinklar. Efter databehandling av signalerna får man detaljerade bilder av bukorganen och andra avbildade strukturer.

 Varför gör man undersökningen?

Datortomografi av buken görs för att kunna bedömma om det finns tecken till sjukdomar eller skador i bukens organ eller i de övriga avbildade strukturer. Exempel på påvisbara sjukdomstillstånd är olika tumörer, tarminflammtioner, stopp i tarmarna och lymfkörtlerförstoringar. Dessutom kan man ta ställning till eventuella skador eller förändringar i nedre bröst- och ländryggen samt i bäckenet.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar kommer röntgenpersonalen att informera patienten om hur undersökningen går till och hur man ska förhålla sig för att bilderna ska bli så bra som möjligt. Om undersökningen ska göras utan kontrastmedel behövs inga särskilda förberedelser frånsett att man bör ta av sig sådana smycken och kläder på undersökt kroppsdel som innehåller metall.

 Ofta behöver man tillföra kontrastvätska till blodet vilket då sker genom en så kallad venkateter i armen. Det används en tunn nål för att placera katetern, vilket kan göra lite ont. Vid tillförsel av kontrastvätska känner de flesta en snabbt övergående värmekänsla i kroppen. För vissa patienter kan det vara farligt att få kontrastmedel och därför frågar röntgenpersonalen alltid innan om patienten har en njursjukdom, har några allergier eller använder metformin eller liknande läkemedel (se nere).

 Det kan vara nödvändigt att dricka kontrastmedel 1-2 timmar före undersökningen så att tarmarna kan bedömmas bättre på bilderna.

Så går det till

Man får ligga på ett patientbord som kan föras in i maskinens öppning, så kallad ”gantry”. Oftast utförs undersökningen i ryggläge men ibland även i magläge. Det är viktigt att patienten ligger stilla under bildtagningen och även att hen håller andan. Då bildtagningen i regel går mycket fort brukar det inte vara något problem att hålla andan. Under själva bildtagningen är patienten ensam i undersökningsrummet, men har kontakt till röntgenpersonalen via mikrofon/högtalare. Särskilt om kontrastmedel har getts kan det vara nödvändigt att ta ytterligare bildserier under samma undersökning. Undersökningen tar vanligtvis 5-20 minuter.

Efter undersökningen

Efter undersökningen mår man i de flesta fall som vanligt. Det rekommenderas vanligtvis att dricka rikligt med vatten efter undersökningen om man har fått kontrastmedel i blodet. Svaret på undersökningen skickas till den doktor som skrivit remissen.

Komplikationer och risker

Alla undersökningsmetoder som baseras på röntgenstrålning är potentiellt hälsovådliga. Därför bör dessa metoder bara användas om det är säkert att nyttan med undersökningen är större än faran man utsätter patienten för. Under graviditeten brukar DT-undersökning undvikas om den inte gäller ett livshotande tillstånd eller en viktig diagnos.

 Diabetiker som får kontrastmedel i blodet och tar Metformin, Glucophage eller Avandamet behöver vanligtvis göra ett uppehåll av medicineringen. Patienten kommer att få exakt information i så fall.

Vid kontrasttillförsel till blodet finns viss risk för utveckling av en allergisk reaktion. I de flesta fall är den inte allvarlig och går snabbt över. En svår reaktion är sällsynt, men röntgenpersonalen är förberedd och vet hur man hjälper patienten i nödfall.

 Vid känd njursjukdom kan kontrastmedel som har tillförts till blodet försämra njurfunktionen ytterligare. Beroende på läkarbedömning kan kontrastmedel ges ändå.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Datortomografi - buk är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Datortomografi - buk ingår i tema Tema radiologi