Delat beslutsfattande vid psykossjukdom

Senast ändrad 2015-09-18 av Pia Ram Verksamhetsutvecklare

Modellen syftar till att göra personen delaktig i beslut och ansvar för sin vårdplanering, vilket är målet med patientcentrerad vård. Modellen utgår från bästa möjliga kunskap om risker och fördelar med alla tillgängliga alternativ till behandling och stöd. Den innehåller följande komponenter:

• att skapa ett sammanhang där åsikter om behandlingsalternativ värderas och anses som nödvändiga för ett beslut

• att förmedla teknisk information om alternativ och att se till att personen förstår denna information

• att tydliggöra personens preferenser

• att hjälpa personen att basera sina önskemål om behandling på bästa möjliga evidens

• att fatta gemensamma beslut om åtgärder och klargöra att det alltid finns en osäkerhet i den kliniska beslutsprocessen.

Modellen ingår i arbetsmetoden Integrerad Psykiatri.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Delat beslutsfattande vid psykossjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Delat beslutsfattande vid psykossjukdom ingår i tema Tema psykiatri