Demens vid Parkinsons sjukdom

Senast ändrad 2017-02-17 av Ulla-Britt Mattsson Överläkare

Nedanstående information är hämtad från Svenskt Demenscentrum hemsida.

Parkinsons sjukdom orsakas av brist på signalsubstansen dopamin. Utmärkande drag är stela leder, darrningar, hasande rörelser och andra motoriska symptom. Men sjukdomen kan även leda till demens, i sådana fall alltid under senare delen av sjukdomsförloppet. De motoriska symptomen kommer alltid minst ett år innan demenssymptomen visar sig och svåra motoriska symptom ökar demensrisk
Parkinsondemens utgör 1,2 – 3 procent av alla demensfall. Personer med Parkinsons sjukdom har 4 – 6 gånger högre risk att drabbas av demens än normalbefolkningen. Risken påverkas av hur länge man haft sjukdomen, hög ålder och sjukdomens svårighetsgrad. Demens tycks vara mindre vanligt bland personer med skakningar som mest framträdande symptom än bland dem som har främst balans- och gångstörningar.


Koncentration och handlingsförmåga drabbas
Vanliga symptom vid parkinsondemens är koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och brist på energi. Även den exekutiva förmågan försämras. Det gör det svårare att planera en uppgift och att fokusera och skifta uppmärksamhet – något som krävs för att kunna utföra uppgiften. Den sjuke blir därför beroende av sin omgivning för att klara av många vardagssysslor. Beteendestörningar och hallucinationer kan också tillhöra sjukdomsbilden.
 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Demens vid Parkinsons sjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.