Dermatomyosit

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Dermatomyosit (derma = hud, myosit = muskelinflammation) är en kronisk inflammatorisk muskelsjukdom. Sjukdomen förekommer både hos barn och vuxna.

Dermatomyosit ingår i sjukdomsgruppen idiopatisk (orsaken okänd) myosit, där också polymyosit och inklusionskroppsmyosit ingår.

Myosit förekommer antingen som en isolerad sjukdom eller tillsammans med någon annan reumatisk sjukdom, till exempel systemisk skleros, Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus (SLE), ledgångsreumatism och mixed connective tissue disease (MCTD).

Så ställs diagnosen

Sjukdomen kännetecknas av muskelsvaghet och/eller muskelvärk samt inflammation i muskelvävnad och hud.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Dermatomyosit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.