Dexametasonhämningstest

Senast ändrad 2015-12-08 av Oskar Ragnarsson Överläkare

Dexametasonhämningstest

Testet görs för att kontrollera insöndringen av kortisol i blodet. Medicinen hämmar den egna kortisolproduktionen.

 

Före undersökningen

Klockan 23:00 dagen före provtagningen tar du den ordinerade tabletten.

 

Så går det till

Klockan 08:00 morgonen efter du tagit tabletten tas ett blodprov (kortisol).

 

Efter undersökningen

Får patienten gå hem.

Komplikationer och risker

Allergisk reaktion kan inte uteslutas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Dexametasonhämningstest är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Dexametasonhämningstest ingår i tema Tema endokrinologi