Diabetes

Kallas också Diabetes mellitus

Senast ändrad 2015-10-27 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Diabetes är en samling sjukdomar. De vanligaste varianterna är diabetes typ 1, diabetes typ 2 och graviditetsdiabetes. Gemensamt för alla typer av diabetes är att sockerhalten i blodet är för hög och kroppen kan inte tillgodogöra sig energi från mat på rätt sätt.

I Sverige har omkring 400 000 personer diabetes. 85-90% av dem har diabetes typ 2.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Diabetes är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.